Sök

Sök

INSTÄLLT: Erfarenheter från åren 1563 till 1814

Sigill militärhistoriska avdelningen

* INSTÄLLT*
Välkommen till öppet militärhistoriskt seminarium där professor Lars Ericson Wolke pratar om svenska erfarenheter av väpnad strid 1563-1814 mot en internationell bakgrund.

  • Hur har man har förberett sig inför strid?
  • Hur har man hanterat påfrestningarna under striden?
  • Hur har man hanterat förluster och segrar efter striden?

Seminariet tar också upp minnet av de stupade.

Ingen föranmälan krävs.

Mer information

Datum: 20 april 2020
Tid: 15.00—17.00
Plats: Försvarshögskolan, Leijonsköldska salen
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen lars.ericsonwolke@fhs.se.
Dela: