Sök

Sök

Öppet ledarskapsseminarium

Kan mått på matchningen mellan individ och organisation vara användbart som urvalsmetod i militära organisationer?

Den värderingsmässiga matchningen mellan individ och organisation kallas på engelska Person-Organization Fit (P-O Fit). Mått på begåvningen och personlighet har stabila samband med arbetsprestation och används därför ofta vid urval. P-O Fit är positivt relaterat till arbetsprestation, men forskningen om användningen av P-O Fit vid urval är begränsad.

På seminariet presenteras två aktuella studier som undersöker denna lucka i litteraturen. I den första studien (publicerad) undersöktes om mått på P-O Fit kan förbättra prediktionen i ett militärt urval. Resultaten visar att P-O Fit förbättrade prediktionen av både arbetsprestation och engagemang, utöver mått på begåvning och mått på personlighet (Big Five). I den andra studien (ännu opublicerad) användes multilevel modelling för att analysera dagliga mått från marina kadetter. Resultaten visar, att utifrån modellen om krav och resurser i arbetet (JDR), så kan P-O Fit betraktas som en nyckelresurs, som bidrar till att aktivera resursen autonomi, vilket sin tur bidrar till förbättrad prestation. Fler teoretiska praktiska, metodologiska och teoretiska frågor kommer att diskuteras på seminariet.

Presentatör

Henrik Sørlie, doktorand i psykologi och norsk arméofficer, Universitet i Bergen, institutionen för samhällspsykologi och Norska Försvarshögskolan, stabsskolan

Arrangör

Seminariet är ett samarrangemang mellan Försvarshögskolan, ledarskapsavdelningen och Stockholms universitet, psykologiska institutionen, avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

Tid

Måndag 12 oktober 2020, kl. 13.00-14.30 (presentation följt av diskussion)

Plats

Zoom (länk skickas till de som föranmält sig till seminariet)

Språk

Presentation och diskussion på engelska

Mer information

Datum: 12 oktober 2020
Tid: 13.00—14.30
Plats: Zoom
Dela: