Sök

Sök

Disputation Magnus Christiansson

30 oktober försvarar Magnus Christiansson sin avhandling ”Defence transformation in Sweden. The strategic governance of pivoting projects 2000-2010”.

Magnus Christiansson, forskare vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan, undersöker i sin avhandling hur omställningen av det svenska försvaret gick till under början av 2000-talet.

Genom att titta på tre olika projekt; den nordiska stridsgruppen Nordic Battle Group, försvarsmaktens nya materialstrategi och insatsen i Afghanistan, kartlägger han hur beslutsprocesserna ser ut och hur det civil-militära samarbetet går till i gränslandet mellan regeringskansliet och Försvarsmakten som myndighet.

Resultaten visar bland annat att den etablerade forskningen har en förlegad bild av hur politiken styr beslutsprocesserna och att den militära organisationen i praktiken fungerar mer som ett nätverkssystem än som en rent hierarkisk organisation i omställningsarbetet.

Magnus Christiansson som disputerar vid den statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet kommer att försvara sin avhandling på Försvarshögskolan i Sverigesalen där antalet platser är begränsat. Disputationen sänds också via zoom, anmäl dig nedan för att delta på plats eller få en länk.

Mer information

Datum: 30 oktober 2020
Tid: 10.00—13.00
Plats: Sverigesalen Försvarshögskolan, sänds via Zoom
Dela: