Sök

Sök

Årsseminarium INCOSE Sverige

Systems Engineering och INCOSE 30 år - aldrig mer relevant än nu.

International council on systems engineering, INCOSE, Sverige årsseminarium 2020 ger både en tillbakablick på hur Systems Engineering har praktiserats i Sverige under de senaste 30 åren och en framåtblick på utvecklingen för att hantera samhällets framtida utmaningar och möjligheter.

Medverkande: Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Trafikverket, Stockholm, KTH, Mälardalens högskola, mfl.

INCOSE arrarngerar seminariet tillsammans med Försvarshögskolan och Försvarets materielverk, FMV.

Program

09:00 Inledning - Välkomna och introduktion
INCOSE, Försvarshögskolan, Försvarets materielverk

09:30 Systems Engineering i försvarsmateriel - Historisk överblick, FMV

10:00 Paus

10:30 Systems Engineering i ett större sammanhang, INCOSE

11:00 System och teknisk plattform vs projekt och anläggning, Anders Aabakken, avdelningschef teknik och miljö, Trafikverket

11:30 System-av-system: igår, idag, i morgon, Jakob Axelsson, professor Mälardalens högskola och RISE

12:00 Lunch

13:00 Key Note - FMV utmaningar och möjligheter i digitalisering och produktion, FMV

13:30 Elektromobilitet – mer än ett teknikskifte, Tom Strandberg, Syntell AB

14:00 Att införa systemtänkande med stöd av systems engineering i en komplex verksamhet, Mats Lindberg, strateg, trafikförvaltningen Region Stockholm samt fd rådgivare och forskare på försvarsmyndigheter

14:30 Paus

15:00 Masterprogrammet i försvarssystem - en motor med bränsle från sektorn, Kent Andersson, programansvarig, Försvarshögskolan

15:30 Grundorsakerna till sårbarhet i programvara - cybersecurity, professor Pontus Johnson, föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, Ordf. IVA Avd II

16:00 Diskussion, sammanfattning & avslutning, INCOSE

16:30 Slut

Anmälan

Seminariet är öppet för alla och kommer att sändas på länk, anmäl dig här

Mer information

Datum: 10 november 2020
Tid: 09.00—16.30
Plats: Webbsänds
Kontakt: INCOSE, International council on systems engineering, info@incose.se
Dela: