Sök

Sök

Disputation: Stephanie Winkler

Den 11 december försvarar Stephanie Winkler sin doktorsavhandling “Conceptual Politics in Practice: How Soft Power Changed the World”.

Hur kan vi förstå rollen och konsekvenserna av begrepp i internationell politik? Baserat på det framväxande fältet kritiska konceptstudier undersöker Stephanie Winkler i sin avhandling hur olika aktörer förespråkar och tvistar om begrepp för att uppnå vissa performativa utfall.

Genom att undersöka ”begreppspolitik” i praktiken utvecklar hon en analys av begreppet ”mjuk makt” - förmågan att påverka andra genom attraktion - i samband med den pågående maktförskjutningen mellan USA, Japan och Kina. Dessutom följer hon utvecklingen empiriskt av hur feedbackloops (interaktionseffekter mellan tolkningar av världen å ena sidan, och världen å den andra), reifiering (behandlingen av begrepp som att den återgav verkligheten snarare än fungerade som tolkningsramar skapade av människor) och rörlighet (begrepps förflyttning över tid, nivåer och rum) formar begreppsbanan för mjuk makt och visar därmed hur mjuk makt har förändrat världen.

Stephanie Winkler är doktorand vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan. Hon disputerar vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Läs mer om disputationen på Stockholms universitets webbplats.

Mer information

Datum: 11 december 2020
Tid: 14.00—17.00
Plats: Zoom
Kontakt: Stephanie Winkler, +46 73 571 83 60, stephanie.winkler@fhs.se
Dela: