Sök

Sök

Folk och Försvar: Perspektiv på försvarsbeslutet

Ledarskap

Vid ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar ger försvarsminister Peter Hultqvist sin syn på försvarsbeslutet som nyligen fattades av Riksdagen. Jacob Westberg, docent och universitetslektor vid Försvarshögskolan, ger också sitt perspektiv på vilka styrkor respektive svårigheter han ser under inriktningsperioden.

Även Per Olsson, forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) deltar, liksom Alexandra Anstrell (M) och Hanna Gunnarsson (V), båda ledamöter i Försvarsutskottet, som diskuterar beslutet i en avslutande panel.

PROGRAM

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

14:00 Inledning
Maud Holma von Heijne, Folk och försvar

14:05 Försvarsförmåga 2021-2025
Peter Hultqvist, Försvarsminister

14.30 Strategiska utmaningar – kortsiktiga hot och långsiktig planering
Jacob Westberg, docent och universitetslektor Försvarshögskolan (FHS)

14:45 Försvarsekonomi – komplex planering för morgondagens försvar
Per Olsson, forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

15:00 Diskussion
Alexandra Anstrell, ledamot Försvarsutskottet (M)
Hanna Gunnarsson, ledamot Försvarsutskottet (V)

15:20 Seminariet slut

Läs mer och anmäl dig på Folk och Försvars webbplats.

Mer information

Datum: 18 februari 2021
Tid: 14.00—15.20
Plats: Youtube
Dela: