Sök

Sök

Folk och försvar: Totalförsvarsplikten - förutsättningar och dilemman mellan plikt och frivillighet i en ny tid

Ledarskap

Vid ett seminarium arrangerat av Folk och försvar vid årets Värnpliktskongress diskuteras bakgrunden till återaktiveringen av värnplikten utifrån en svensk försvarspolitisk kontext.

Från Försvarshögskolan deltar Marika Ericson, forskare och avdelningschef för Centrum för operativ juridik och folkrätt samt Lars Wetterskog, lärare i ledarskap

Vid seminariet diskuteras även vilka för- och nackdelar pliktinstrumentet kan ha för Sveriges totalförsvarsförmåga på kort och lång sikt, vilka förutsättningar och utmaningar det finns i balansen mellan plikt och frivillighet och hur framtiden ser ut för grundutbildning med civilplikt.

För att diskutera olika perspektiv och tankar kring möjligheter och utmaningar med pliktlagen samt dess utveckling medverkar Marika Ericson, forskare och avdelningschef för Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet samt Lars Wetterskog, lärare i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Program

12:30 Introduktion
Hanna Waerland-Fager, programansvarig för unga, fred, säkerhet och försvar, Folk och försvar.

12:35 Försvarspolitik i en ny tid – bakgrund till återaktiveringen
Marika Ericson, forskare och avdelningschef för Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan.

12:45 Panelsamtal: perspektiv på totalförsvarsplikten
Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och leder den försvarspolitiska podcasten Höjd Beredskap.
Lars Wetterskog, lärare i ledarskap vid Försvarshögskolan.

13:05 Frågor och diskussion

13:15 Seminariet avslutas

Läs mer på Folk och försvars webbplats.

Mer information

Datum: 20 april 2021
Tid: 12.30—13.15
Plats: Youtube
Marika Ericson

Biträdande prefekt, Avdelningschef

Marika.Ericson@fhs.se +46 8-55342761
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen lars.wetterskog@fhs.se.
Dela: