Sök

Sök

Cyber Challenge 2022

Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscenter bjuder in till en policyorienterad cybersäkerhetstävling den 3 februari 2022. Sista anmälningsdag 8 november 2021.

Försvarshögskolan (FHS) och Nationellt cybersäkerhetscenter anordnar en cybersäkerhetstävling med syfte att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

I samband med tävlingen den 3 februari erbjuder Försvarshögskolan alla studenter, både tävlande och icke tävlande, att delta i olika aktiviteter som digitalt rekryteringstorg och inspirationsföreläsningar. Läs mer om sidoaktiviteterna och anmäl dig för att ta del av digitala rekryteringsrum och inspirationsföreläsningar här.

Vad handlar tävlingen om?

Tävlingen involverar ett fiktivt scenario som fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Allmän ökad instabilitet har medfört att aktörer alltmer frekvent använder cyberattacker mot kritisk infrastruktur för att uppnå säkerhetspolitiska mål. Detta får effekter för såväl den politiska ledningen, myndigheter, finansiella institutioner som för media. Vårt demokratiska system, den nationella säkerheten och i förlängningen Sveriges suveränitet kan därmed hotas.

Lagens policysvar inkluderar risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor.

Vem vänder sig tävlingen till?

Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är anställd på lagets lärosäte.

För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter att bygga laget över institutionsgränser och med olika studieinriktningar. Studenter från olika universitet och lärosäten kan inte bilda ett lag tillsammans utan varje lag måste vara sammansatt med studenter från samma lärosäte.

De tre lag som ges bäst omdömen av tävlingens domare erbjuds av Nationellt cybersäkerhetscenter ersättning på upp till 40 000 kr för kostnader som relaterar till resa, kost och logi i samband med Cyber Strategy Challenge 2022 i Genève, Schweiz. Alla kostnader i samband med tävlingen ska redovisas mot kvitto. Denna ersättning betalas enbart ut om tävlingen i Genève genomförs som planerat. Lag som accepterar ersättningen ingår även avtal att ta fram en rapport om erfarenheter av denna tävling och tävlingen i Genève.

Anmälan och information

Anmälan sker genom att skicka följande till carolina.dalmo@fhs.se senast den 8 november 2021:

  • För- och efternamn på de (4) personer som ingår i laget samt coach
  • Universitet och respektive lagmedlems fakultet
  • Lagnamn

Cyber Challenge 2022 är kostnadsfritt att delta i.

Det finns ett begränsat antal platser om max 20 lag. FHS reserverar sig rätten att välja ut lag om anmälningarna överstiger 20 lag. Lagen får mer information angående tävlingsinstruktioner, deadlines och det digitala upplägget efter anmälan.

Mer information

Datum: 3 februari 2022
Tid: 08.30—17.00
Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
Kontakt: Carolina Dalmo, 08-55342756, carolina.dalmo@fhs.se
Dela: