Sök

Sök

NU2022 – Att synliggöra lärande

Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning.

2022 års konferens äger rum i Stockholm och online. NU2022 arrangeras av Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan, Kungliga musikhögskolan och Stockholms universitet.

Temat är “Att synliggöra lärande” sätter fokus på det kontinuerliga lärande som sker i akademin och erbjuder en arena som främjar en utmanande och stimulerande dialog om lärande ur skilda perspektiv. Konferensen vill belysa universitetslärares lärande och det organisatoriska lärande som äger rum på universitet och högskolor.

Med temat “Att synliggöra lärande” vill konferensen lyfta lärandets centrala roll i forskning och praxis ämnad att bidra till högskolepedagogisk kvalitetsutveckling.

Mer information och anmälan till konferensen NU2022.

Mer information

Datum: 15 juni 2022—17 juni 2022
Tid: 08.30—13.30
Plats: Stockholms universitet och online
Dela: