Sök

Sök

Disputation: Daniel Amann

Den 3 juni försvarar Daniel Amann sin avhandling “Exploring affordability in concept generation for complex defence products".

Daniel Amann är överstelöjtnant och tidigare militär lärare i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han disputerar vid Institutionen för maskinkonstruktion, Kungliga tekniska högskolan.

Mer information

Datum: 3 juni 2022
Tid: 10.00—12.00
Plats: Kungliga tekniska högskolan (KTH)
Kontakt: Daniel Amann , daniel.amann@fhs.se
Dela: