Sök

Sök

Skyddsrum eller cyberförsvar – hur ska totalförsvaret rustas för framtiden?

Försvarshögskolan är på plats i Almedalen i Visby den 3-7 juli 2022.

Välkommen till Försvarshögskolans seminarium i Almedalen där forskare och representanter från berörda myndigheter diskuterar hur vi ställer om till ett nytt totalförsvar.

Det svenska totalförsvaret är under uppbyggnad och Sveriges regering har lovat att höja försvarsbudgeten till 2 procent av BNP. Men vad ska resurserna satsats på och hur ser ett svenskt totalförsvar anpassat för nutida hotbilder ut? Är det skyddsrum, beredskapslager eller ett avancerat cyberförsvar som behövs, och hur möter och skyddar vi oss mot hybrida hot och informationspåverkan? Vad ser Försvarsmakten och myndigheter i sektorn som de största utmaningarna och hur stämmer det överens med forskningen inom området?

I ett panelsamtal i två delar diskuterar forskare och berörda myndigheter hur vi ställer om till ett nytt totalförsvar och vad det innebär.

Medverkande i seminariets första del:

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
Charlotte von Essen, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB

Medverkade i seminariets andra del:

Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan
Marika Ericson, doktor i folkrätt, Försvarshögskolan
Magnus Hjort, avdelningschef, fil. dr., Myndigheten för psykologiskt försvar

Moderator:

Fredrik Bynander, docent i statsvetenskap och chef vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan

Livesänt seminarium

Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt

Mer information

Datum: 4 juli 2022
Tid: 09.30—10.45
Plats: Strand hotell, Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby och online
Kontakt: Josefin Svensson , 08-553 429 49, josefin.svensson@fhs.se
Dela: