Sök

Sök

Webbinarium: Vilken kompetens och kunskap krävs för att vässa förmågan inom Sveriges civila försvar?

I en serie om tre seminarier lyfter vi frågor om behoven av utbildning och forskning för att möta civila försvarets behov. Seminarieserien vänder sig till aktörer inom totalförsvaret och är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan.

Onsdagen den 14 september kl 09:00-10:30

Det civila försvaret är inne i en historisk tillväxtfas. Mycket görs redan men behoven av kompetensförsörjning och kunskapsutveckling är stora. Det handlar både om personalförsörjning – att hitta nya medarbetare med rätt kompetens och att kompetensutveckla befintliga medarbetare – och om övningar, utvärderingar och inte minst forskning.

Utbilda och vidareutbilda för civila försvaret

I första seminariet tittar vi närmare på utbildningsbehoven och ger bland annat en nulägesbild – var finns kompetensluckorna i det civila försvar vi har idag? – men också konkreta exempel på nuvarande och kommande utbildningsutbud.

Medverkar gör bland andra Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Jens Mattsson, generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan (FHS).

Program

Inledning

Professor Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan

Hur ser kompetensläget ut idag?

Vad, hur, vem? – MSB:s bild av kompetensbehov
Frida Andersson, enhetschef, MSB

Presentation rapporten Växtvärk
Matilda Olsson, analytiker, FOI

Aktuellt utbildningsutbud – några exempel

Kompetensförsörjning inom säkerhetsskydd
Erik Biverot, programansvarig säkerhetsskydd, Försvarshögskolan

Nytt magisterprogram i samhällssäkerhet och resiliens
Arita Holmberg, docent i statsvetenskap och programansvarig

Panelsamtal

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, MSB
Generaldirektör Jens Mattson, FOI
Professor Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan

Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan; Charlotte Petri Gornizka, generaldirektör MSB och Jens Mattsson, generaldirektör FOI medverkar i webbinarium om civilt försvar.

Mer information

Datum: 14 september 2022
Tid: 09.00—10.30
Plats: Webbinarium i Zoom: https://fhs-se.zoom.us/j/62881343988
Kontakt: Camilla Magnusson, +46709729114, camilla.magnusson@fhs.se
Dela: