Sök

Sök

Seminarium: Utforska möjligheterna och begränsningarna i EU:s säkerhetspolitik

Flaggor framför EU-kommissionsbyggnaden.

Vad behöver strategiska ledare som arbetar med civil beredskap och totalförsvar i den europeiska och globala kontexten idag och imorgon?

Inför den nuvarande europeiska geopolitiska situationen och med Sveriges förestående ordförandeskap i Europeiska unionen, arrangerar Försvarshögskolan med stöd från EU-kommissionens representation i Sverige ett seminarium för att diskutera följande frågor:

  • Vilka möjligheter och begränsningar finns i EU:s säkerhetspolitik när det gäller att bygga upp motståndskraft, civil beredskap, avskräckning och försvar samt överväga områden där insatser tjänas bättre i andra konstellationer?
  • Hur kan Försvarshögskolan stödja och stärka individers, organisationers och länders förmåga att bygga motståndskraft, krisberedskap och totalförsvar genom att dra nytta av forskning och evidensbaserad praxis i utbildningsverksamhet och i dess roll som en unik mötesplats?

Innehåll, talarlista och formulär för registrering för deltagande via Zoom hittar du här (Observera att registreringsformuläret ligger längre ned på sidan)

Mer information

Datum: 17 oktober 2022
Tid: 14.00—16.00
Plats: Zoom
Dela: