Sök

Sök

Kungliga Krigsvetenskapsakademien: Öppna seminarier

Lars Henåkers disputation 2023-03-29

Främjande av innovation, Försvarsmaktens forskning och utveckling och militärtekniska perspektiv på kriget i Ukraina. De är ämnen som avhandlas i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens (KKrVA) öppna seminarier.

KKrVA:s seminarier är öppna för allmänheten men kräver registrering på www.kkrva.se

"Förflyttning av kultur och ledarskap för att främja innovation i försvaret"

Inträdesanförande av verksamhetsområdeschefen vid Försvarets materielverk, ledamoten Rebecca Ihrfors.
Försvarsmyndigheterna står inför en kraftig tillväxt. Under de senaste åren har konse- kvenserna av detta vid flertalet tillfällen diskuterats. Det kommer krävas många förbätt- ringar för att vi ska klara tillväxten. Innovation anses vara den enskilt största bidragande orsaken till tillväxt, ändå brister vi i innovationsdriv i vårt ledarskap och vår kultur.

"Forskning och utveckling för ett starkare försvar i allvarstid”

Inträdesanförande av Försvarsmaktens forskningschef, ledamoten Rickard Stridh. Den 6 december 2006 gav ledamoten Olofsson sitt anförande ”Forskning och utveckling för den reformerade Försvarsmakten”. Sedan dess har allting ändrats och behoven av forskning och utveckling ökat dramatiskt. I detta anförande återbesöker vi Olofssons anförande och situationen 2006, analyserar återuppbyggnaden av forskning och utveckling för det militära försvarets behov sedan vändningen 2017 samt analyserar några möjlig- heter och utmaningar som finns nu och framöver.

”Erfarenheter från kriget i Ukraina - militärtekniska och logistiska perspektiv"

Föredrag av kapten Rein Pella, tidigare lärare i försvarssystem vid Försvarshögskolan, nu utvecklingsofficer vid Bodens artilleriregemente (A8).

Mer information

Datum: 13 september 2023
Tid: 17.00—19.45
Plats: Sverigesalen
Dela: