Sök

Sök

Ny professur och nytt forskningsprogram till Försvarshögskolan

Den 9 april presenterade utrikesminister Margot Wallström en ny forskningssatsning inom området kvinnor, fred och säkerhet, och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. På Försvarshögskolan inrättas nu en ny professur i Anna Lindhs namn och ett nytt forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska öka kunskapen kring kvinnors roll i konflikter och fredsprocesser, genusperspektiv i militära organisationer och operationer, samt mer generellt kring konfliktförebyggande och fredsbyggande.

– På Försvarshögskolan är vi mycket stolta över förtroendet att få förvalta denna viktiga satsning, säger Robert Egnell, professor och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

Broar mellan teori och praktik

Målet är en internationellt ledande forskarmiljö som ska stå för ny kunskapsuppbyggnad men som också genom hög policyrelevans ska bygga broar mellan teori och praktik med en problemlösande ambition.

Robert Egnell förklarar hur satsningen kommit att hamna på Försvarshögskolan.

–Försvarshögskolans roll i samhället, och inte minst inom säkerhetssektorn, är en nyckel och en förutsättning för att nå framgång i det nya programmet. Vi utbildar framtidens ledare inom hela säkerhetssektorn. Alla officerare har studerat på Försvarshögskolan på olika nivåer och en stor andel av de civila studenterna befolkar departement och myndigheter. Dessutom bedriver Försvarshögskolan uppdragsutbildningar och övningar inom totalförsvar, krisberedskap och ledarskap för regeringskansliet och många av myndigheterna inom sektorn.

Viktig nod i befintliga nätverk

Försvarshögskolan samarbetar också nationellt och internationellt med nätverk av forskare inom liknande miljöer, bland andra Georgetown University, London School of Economics och ACCORD i Sydafrika.

Robert Egnell menar att Försvarshögskolan i och med denna satsning inte bara har utmärkt potential för att bli en viktig nod för forskning och utbildning inom området kvinnor, fred och säkerhet – lika viktig blir rollen att utveckla och stödja säkerhetssektorns arbete inom området och dess ansträngning att implementera den svenska handlingsplanen för resolution 1325.

– Den senaste handlingsplanen ställer stora och berättigade krav på alla aktörer inom säkerhetssektorn. För att klara av detta på ett effektivt och hållbart sätt krävs forskning och kunskapsuppbyggnad på bred front. Vi kan därmed bidra till att skapa förutsättningar även för andra myndigheters förmåga att implementera handlingsplanen, avslutar Robert Egnell

Sidinformation

Publicerad:
2017-04-09
Senast uppdaterad:
2018-03-22

Kontakt

Robert Egnell

Rektor, Professor, Högskoleledning

Robert.Egnell@fhs.se +46 8-55342768
Dela: