Sök

Sök

Nytt centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan gör en satsning genom att samla tre av sina forsknings- och utbildningsmiljöer i ett nytt, stort centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet. Centrumet ska med utbildningar, analysstöd och övningar rusta samhällets krisberedskap.

På grund av en försämrad hotbild byggs Sveriges totalförsvar upp igen. Systemet behöver idag kunna hantera en lång rad utmaningar på hela skalan från klimathot och naturkatastrofer, till terrorism, cyberattacker och en ny säkerhetspolitisk hotbild med Rysslands beteende i fokus.

– Centrumet vi startar nu kommer jobba med hela hotskalan och ha tre primära arbetsområden: utbildning, övning och analysstöd. Kombinationen är viktig eftersom vi ser att utbildning ofta leder till en insikt om behov av övningar, vilka i sin tur måste utvärderas och analyseras för fortsatt utveckling, säger professor Robert Egnell vid Försvarshögskolan som också blir övergripande chef för verksamheten.

Integrering av tankesmedjor

Det nya centrumet, där Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), Crismart och Centrum för asymmetriska hot och terrorstudier (CATS) integreras, förenar kompetenser i samhällets krisberedskap, totalförsvarssystemet, terrorforskning, underrättelsestudier och cyberförsvar. Bakom centrumets samlade kompetens finns också Försvarshögskolans breda expertis inom bland annat ledarskap, strategi och taktik, teknik och internationell säkerhetspolitik.

– IHT, Crismart och CATS är redan idag verksamheter på Försvarshögskolan som fungerar som tankesmedjor och jobbar väldigt utåtriktat mot olika uppdragsgivare. Det nya centrumet får därför en bredd av spetskompetenser som kan analysera, utbilda, öva och bidra med forskning inom det vi kallar för "gråzonen", området där olika hotbilder medvetet och omedvetet samspelar.

– Det finns enligt mig inga andra miljöer i Sverige som har Försvarshögskolans förmåga att integrera hela bredden av hot med aktuell forskning och gedigen kunskap om hur till exempel säkerhetssektorn fungerar och vilka behov den har. Som jag ser det har vi därför närmast en skyldighet gentemot hela samhället att göra den här satsningen, avslutar Robert Egnell.

Centrumet startar formellt sin verksamhet 1 januari 2018 och kommer framför allt att samarbeta med Regeringskansliet och Försvarsmakten, de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap samt med aktörer som har ett geografiskt områdesansvar vid samhällsstörningar.

Sidinformation

Publicerad:
2017-06-19
Senast uppdaterad:
2018-05-03

Kontakt

Robert Egnell

Rektor, Professor, Högskoleledning

Robert.Egnell@fhs.se +46 8-55342768
Dela: