Sök

Sök

Muslimska brödraskapets informationspåverkan

Försvarshögskolan har fått i uppdrag av MSB att undersöka om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används.

Salafistiska jihadister är en konservativ och radikal form av islamism som bland andra Islamiska Staten (IS), Al-Qaida och delvis Muslimska brödraskapet står bakom. I dag saknas det forskning om den informationspåverkan som bedrivs från islamistiska aktörer i svensk miljö. Det är därför svårt att bedöma hur sårbart samhället är för sådan påverkan, och vilka konsekvenser den sortens påverkan ger för samhällets säkerhet.

Därför har MSB gett Försvarshögskolan i uppdrag att undersöka om Muslimska brödraskapet sprider budskap om radikal islamism i Sverige, och i så fall på vilket sätt. Muslimska Brödraskapet har valts som studieobjekt eftersom europeisk forskning visar att rörelsen är väl etablerad i Europa.

Inom uppdraget är det tre områden som ses som extra viktiga att studera

  • de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i
  • likheter och skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer
  • samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan.

– Vi är glada att ha fått det här uppdraget. Det är viktigt att fortsätta undersöka det här området eftersom det verkar som att problemet med denna typ av påverkan är utbrett, säger Lars Nicander chef på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, CATS.

Arbetet leds av Magnus Ranstorp, Nordens enda docent med inriktning mot terrorism och forskningsledare på CATS. Projektet startade i augusti 2017 och slutredovisning sker i form av en rapport i juni 2018.

MSB ger samtidigt Malmö högskola i uppdrag att undersöka Muslimska brödraskapet i västvärldens budskap och metoder mot målgrupper i Sverige. Syftet med båda projektet är att förbättra samhällets förmåga att identifiera och möta islamistiska aktörers informationspåverkan. Därmed ska projektet stödja både operativa och förebyggande insatser.

Sidinformation

Publicerad:
2017-06-30
Senast uppdaterad:
2018-03-04
Dela: