Sök

Sök
  • Start
  • Försvarshögskolan värd för Olof Palme-professuren 2019

Försvarshögskolan värd för Olof Palme-professuren 2019

Försvarshögskolan har av Vetenskapsrådet utsett att stå värd för Olof Palmes gästprofessur 2019 som tilldelats professor Carol Cohn.

Cohn är en ledande forskare på området krig och konflikter ur ett genusvetenskapligt perspektiv och forskar till vardags på University of Massachusetts i Boston, USA.

– Att Försvarshögskolan får Olof Palmes gästprofessur är ett bevis på vår allt mer framträdande roll inom forskningen i Sverige. Listan över såväl värduniversitet som gästprofessorer är rakt igenom toppnivå, säger professor Martin Norsell, tjänsteförrättande rektor och tillika forskningschef vid Försvarshögskolan.

Woman and Wars

Professor Carol Cohn har forskat och föreläst om krig och konflikter ur ett genusvetenskapligt perspektiv i tre decennier. Hon har bland annat intresserat sig för kvinnors unika erfarenheter under påfrestande förhållanden, något som ofta förbisetts i officiella beskrivningar. En av hennes mest kända och använda publikationer och läroböcker är Women and Wars (Cambridge: Polity Press) från 2013.

– Det är naturligtvis en stor ära att få stå som värd för professor Cohn. Värdskapet innebär att vi kommer att ingå ett nära forskningssamarbete inom området kvinnor, fred och säkerhet. Dessutom kommer vi att få förmånen att ta del av en av de allra främsta pedagogerna i världen på detta område, säger professor Robert Egnell, som blir Cohns värd vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan.

Fakta Olof Palmes gästprofessur

Olof Palmes gästprofessur inrättades 1987 av Sveriges Riksdag till minne av Sveriges tidigare statsminister. Vetenskapsrådet utser varje år en ny innehavare av inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Innehavaren av professuren bör vara en väl etablerad och internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för freden i vid bemärkelse.

Några av de tidigare gästprofessorerna är storheter som Barry Buzan, Charles Tilly, Johan Galtung, och Alexander Wendt.

Dela:
Publicerad 2017-09-21 Uppdaterad 2018-02-13