Sök

Sök

Försvarshögskolan föreslås få magister- och masterexamensrätt

Högskolornas tillsynsmyndighet, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), föreslår idag att Försvarshögskolan ska få tillstånd att inrätta masterprogram i försvar, krishantering och säkerhet. Sista steget är därmed taget innan formellt beslut tas av regeringen under 2018.

Högskolornas tillsynsmyndighet, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), föreslår idag att Försvarshögskolan ska få tillstånd att inrätta masterprogram i försvar, krishantering och säkerhet. Sista steget är därmed taget innan formellt beslut tas av regeringen under 2018.

Sedan tidigare har UKÄ rekommenderat att Försvarshögskolan ska få tillstånd att examinera på forskarnivå. Om regeringen beslutar i enlighet med UKÄ:s förslag kommer Försvarshögskolan kunna erbjuda utbildningar på samtliga nivåer: grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.UKÄ:s förslag innebär att Försvarshögskolans får inrätta examen på magister- och masternivå inom området försvar, krishantering och säkerhet, helt enligt Försvarshögskolans ansökan, som lämnades in i december 2016.

Det är bra att vi inom kort kan erbjuda utbildning inom försvar, krishantering och säkerhet på avancerad nivå. Efterfrågan är stor både bland potentiella studenter och på arbetsmarknaden, säger prorektor Martin Norsell.

Sidinformation

Publicerad:
2017-11-29
Senast uppdaterad:
2023-03-15
Dela: