Sök

Sök

Försvarshögskolan rekryterar ny rektor

Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark kommer av personliga skäl att lämna Försvarshögskolan. Lärosätets styrelse har därför beslutat att omgående inleda en rektorsrekrytering.

 – Jag och övriga styrelsen hade gärna sett att Romulo Enmark fortsatte som rektor, men vi har full förståelse för och respekterar hans beslut att lämna lärosätet. Under Enmarks ledning har Försvarshögskolan genomgått en mycket positiv utveckling. Lärosätets utbildningar är mer efterfrågade än någonsin, uppdragsutbildningen likaså och lärosätet har fått ett betydande tillskott av forskningsmedel, säger lärosätets styrelseordförande Peter Egardt, före detta landshövding.

När Enmark tillsattes som rektor var målet att lärosätet skulle etablera egen forskarutbildning och därmed kunna examinera på samtliga nivåer, något som inom kort blir verklighet då Universitetskanslersämbetet godkänt lärosätets ansökan.

Åter till Halmstad

Enmarks förordnade som rektor går ut 2019-12-31 men han väljer av personliga skäl att sluta i förtid. Enmark arbetar kvar på Försvarshögskolan tills en ny rektor är på plats, dock längst intill 2019-03-01, men återgår därefter till sin tjänst vid Högskolan i Halmstad.

– Under 2017 drabbades jag av en svår förlust och vill därför återvända hem till Halmstad och min fru, säger Romulo Enmark, som hittills varit rektor på lärosätet i sju år.

Försvarshögskolans styrelse har beslutat att tillsätta en rekryteringsgrupp under ledning av styrelseordförande Peter Egardt, f d landshövding, som fått uppdraget att ta fram en kravprofil och söka efter lämpliga kandidater.

Övergripande tidplan (preliminär)

  • 18 april Styrelsen beslutar om kravprofil
  • April-maj Ansökningstid
  • Juni-augusti Intervjuer och urval
  • September Hörandeförsamling
  • 10 oktober Styrelsen beslutar om slutkandidat

Slutligt beslut om ny rektor för Försvarshögskolan tas av regeringen

Sidinformation

Publicerad:
2018-02-22
Senast uppdaterad:
2018-03-04
Dela: