Sök

Sök

Försvarshögskolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå

Regeringen har beslutat att ge Försvarshögskolan examenstillstånd på master- och forskarnivå i ämnen som ryms inom området försvar, krishantering och säkerhet. Redan i höst startar det första masterprogrammet.

– Detta är en historisk dag, inte enbart för Försvarshögskolan utan för totalförsvarssektorn som helhet, säger Peter Egardt, tidigare landshövding och ordförande i Försvarshögskolans styrelse.

Lärosätet har länge utbildat doktorander, men eftersom de inte kunnat examineras av Försvarshögskolan har de varit antagna vid andra lärosäten, både i Sverige och i andra delar av Europa. Nu kan forskarutbildning ske helt i egen regi. Inledningsvis inrättas forskarutbildning i krigsvetenskap och i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet, och tanken är att de första doktoranderna ska antas i början av 2019.

– Det här betyder att vi avsevärt kan stärka vår position både nationellt och internationellt inom vår unika nisch. Visionen är att skapa en internationell forskar- och forskarutbildningsmiljö, säger Romulo Enmark, rektor vid Försvarshögskolan.

Ansökan till masterprogrammet i politik och krig öppnar denna vecka, den 15 mars, och de första studenterna börjar redan i höst. Detta möjliggörs genom att Försvarshögskolans befintliga ettåriga magisterprogram ställs om till en tvåårig internationell master. Programmet kommer även fortsatt ges på engelska.

– För ett specialiserat lärosäte som Försvarshögskolan är det viktigt att bedriva egen master- och doktorandutbildning. Inte minst är det avgörande för utvecklingen av den akademiska forskningen för Försvarsmaktens behov, något som i sin tur har stor betydelse för officersutbildningens forskningsanknytning, säger Martin Norsell, prorektor och forskningschef vid Försvarshögskolan.

Arbetet med att få examenstillstånd inleddes år 2011 då nuvarande rektor Romulo Enmark tillträdde. I december 2016 lämnades ansökan in till regeringen som remitterade den till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för bedömning. UKÄ gav sitt klartecken hösten 2017 och rekommenderade regeringen att besluta om den förändring i lärosätets förordning som krävs för att utöka examensrätten. Den 8 mars tog regeringen det formella beslutet. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2018.

Om Försvarshögskolan

Försvarshögskolan inrättades som lärosäte under högskolelagen år 2008 efter att tidigare varit Försvarsmaktens egen skola. I samband med detta fick lärosätet möjlighet att utöka sitt utbud och ge program och kurser för civila studenter.

Försvarshögskolans utbildningar och kurser

Försvarshögskolan bedriver utbildning i åtta ämnen: folkrätt, krigsvetenskap, ledarskap i påfrestande förhållanden, ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik, statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan och statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi.

Utbildning på grundnivå

  • Officersprogrammet
  • Kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning på krishantering och säkerhet
  • Kandidatprogram i militärhistoria
  • 18 fristående kurser

Utbildning på avancerad nivå

  • Masterprogram i politik och krig (med start hösten 2018, ersätter magisterprogram)
  • Högre officersprogrammet (militär uppdragsutbildning som hösten 2018 ersättare tidigare högre stabsofficersutbildning och stabsutbildning)

Utbildning på forskarnivå

  • Doktorandprogram i krigsvetenskap (startar preliminärt under 2019)
  • Doktorandprogram i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet (startar preliminärt under 2019)

Försvarshögskolan har sina rötter i Artilleriläroverket som etablerades år 1818, för 200 år sedan.

Sidinformation

Publicerad:
2018-03-12
Senast uppdaterad:
2018-03-26
Dela: