Sök

Sök
Soldat på utlandstjänst

Avhandling visar hur Försvarsmakten kan rekrytera och behålla fler soldater

Yrkessoldater kräver meningsfulla arbetsuppgifter om de ska vara kvar inom Försvarsmakten. För värnpliktiga soldater ser det annorlunda ut. Det framgår i en ny doktorsavhandling av Johan Österberg, forskare i psykologi vid Ledarskapscentrum på Försvarshögskolan.

Österberg har studerat förutsättningarna för Försvarsmakten att rekrytera och behålla soldater. Han har jämfört soldater från det tidigare värnpliktssystemet, som lades ner 2010, med de kontraktsanställda som utgjort basen i det frivilliga försvaret fram tills idag då ett kompletterande värnpliktssystem återinfördes.

Det visade sig att motiven för att vilja stanna kvar i Försvarsmakten skiljer sig mellan yrkessoldater och de som kommer in genom värnplikten.

Gemensamma egenskaper

– För yrkessoldater var det viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter och känna att de fick prestera på jobbet. De värnpliktiga soldater som var intresserade av internationell tjänstgöring hade vissa personliga egenskaper gemensamt. I en självskattning uppgav de i högre utsträckning att de var stresståliga, hade starkt psyke och att de delade Försvarsmaktens värdegrund, jämfört med de värnpliktiga som inte vill åka ut på internationell tjänstgöring, säger Johan Österberg, som i mitten av mars disputerade med avhandlingen We want you as our new recruit - prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces vid Karlstads universitet.

Underlag för förbättrad rekrytering

Studien ger en möjlighet för Försvarsmakten att på ett tidigt stadium identifiera de värnpliktiga som med störst sannolikhet kan lockas av en fortsatt karriär inom Försvarsmakten.

– Genom att tillgodose personlig utveckling, gruppsammanhållning och att individer upplever att de har tillräcklig kompetens för att lösa sina uppgifter, kan Försvarsmakten bli mer attraktiv för värnpliktiga och bidra till att förbättra personalförsörjningen, säger Österberg.

Värnplikt förutsättning för Sverige

Återinförandet av värnplikt som dessutom även inkluderar kvinnor är enligt Österberg en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna rekrytera tillräckligt med soldater.

– Sveriges storlek, samhällsskick och utsatta geografiska läge gör att det inte är optimalt att personalförsörja Försvarsmakten med frivilliga soldater. Och min forskning pekar på att de värnpliktiga soldaterna kan utgöra en viktig bas för rekrytering till officersyrket, säger Österberg.

Avhandling

We want you as our new recruit: Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces

Österberg, Johan, Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences. Department of Social and Psychological Studies. ORCID iD: 0000-0003-4596-1174

Sidinformation

Publicerad:
2018-03-26
Senast uppdaterad:
2019-11-07
Dela: