Sök

Sök
undertecknande av LACMO-avtal

Rektor Romulo Enmark och Jann Kleffner chef vid Centrum för operativ juridik och folkrätt, är glada för samarbetet med forskningsnätverket Law of Armed Conflict, Military Operations, Arms Control Law and (Cyber) Security Law (LACMO).

Försvarshögskolan i samarbete med internationellt forskningsnätverk

Centrum för operativ juridik och folkrätt är nu en del av det internationella forskningsnätverket inom lagen om väpnad konflikt, folkrätt vid militära operationen, vapenkontrollag och säkerhetslagstiftning, (LACMO).

– Samarbetsavtalet ger oss en potential att främja vårt internationella samarbete inom forskning. Det ger oss stora möjligheter att fortsätta Försvarshögskolans strävan om att vara en viktig internationell aktör inom vårt område, säger Jann Kleffner, professor och chef vid Försvarshögskolans centrum för operativ juridik och folkrätt.

Som medlemmar av forskningsnätverket får Försvarshögskolan möjlighet att främja och gemensamt genomföra forskningsverksamhet och projekt inom relevanta områden av internationell rätt avseende väpnad konflikt, lagen om militära operationer, inklusive fredsoperationer och vapenkontroll och (cyber) säkerhetslagstiftning.

Andra medlemmar i forskningsnätverket är universitet, institutioner och forskargrupper från bland annat Nederländerna, England, Tyskland, USA och Australien.

Avtalet möjliggör samarbeten kring konferenser och seminarier, gemensamma forskningsprojekt, publikationer eller serier inom ett visst tema eller ämne och personalutbyte för att bedriva forskning och utbildning.

Samarbetsavtalet sträcker sig över fem år till att börja med och Försvarshögskolans representant i nätverket är professor Jann Kleffner, chef vid centrum för operativ juridik och folkrätt.

Sidinformation

Publicerad:
2018-03-29
Senast uppdaterad:
2018-04-16
Dela: