Sök

Sök
Deltagare i Cyber Challenge på scenen i Genève.

Sveriges framtida cyberförsvar tränades i Genève

För andra året i rad har Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerat en nationell cybersäkerhetstävling för att studenter ska stärka sina kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor. 

Tävlingen syftar till att öka förståelsen kring kaskadeffekter, säkerhetspolitiska utmaningar och gråzonsproblematik i relation till cyberangrepp, och utgör en plattform för framtida rekryteringar. De tre vinnande lagen i den svenska deltävlingen fick finansiellt stöd från MSB för att tävla i den internationella upplagan Cyber 9/12 Student Challenge i Genève, Schweiz.

I den svenska deltävlingen tog sig två lag från Försvarshögskolan tillsammans med ett lag från Stockholms universitet vidare till den internationella finalen i Genève som arrangerades av Atlantic Council och Geneva Centre for Security Policy.

Lagen som tog sig vidare från den svenska deltävlingen var:

  • Cyber Cowboys från Försvarshögskolan
  • 404 Solutions från Försvarshögskolan
  • DSV Cyber från Stockholms universitet

Cyberstudenter från hela världen möttes i Genève

Totalt deltog 20 lag från flera välrenommerade universitet i tävlingen. De svenska lagen bland annat tävlade mot US Military Academy (West Point) och ETH Zürich. Årets tävling fokuserade på hot och risker riktade mot luftfartssektorn i Europa.

Under tävlingen presenterade alla svenska lag en mycket god förståelse för potentiella hot och risker mot europeisk luftfartssektor, och redovisade innovativa policyförslag för hantera hoten och riskerna under både kort- och långsiktig period.

Lagen bedömdes av domare från exempelvis NATO, schweiziska regeringen, privata aktörer och representanter från den finska och estniska delegationen till FN i Genève.

Försvarshögskolans studenter vann "Best Teamwork"

Försvarshögskolans båda lag samt laget från Stockholms universitet tog sig vidare till andra utslagsrundan. Försvarshögskolans båda lag visade stark laganda och höll en muntlig framställning som vann ”Best Teamwork” respektive ”Best Oral Presentation” i kategorin Individual Awards. Laget från Stockholms universitet tog sig vidare till final och kom på en hedersam fjärdeplats.

Framgången hos de svenska lagen i den internationella gemenskapen visar att svenska studenter ligger i framkant avseende policyrelaterade cyberfrågor.

– Sverige ligger långt framme i att utbilda framtida cyberförmågor som kan applicera sin kunskap i både en nationell samt internationell miljö då cyberproblematiken som oftast är transnationell och gränsöverskridande och våra placeringar i denna och förra årets tävling bevisar endast detta ytterligare, säger Anna Djup, projektledare för Cyber Challenge Sverige.

Resultatet visar att Försvarshögskolans studenter har fått goda förutsättningar att förstå cyberrelaterade frågor på både nationell och internationell nivå. Försvarshögskolans lag kom på en tredjeplats 2017, och i årets tävling vann Försvarshögskolan två av fyra individuella priser.

Sidinformation

Publicerad:
2018-04-10
Senast uppdaterad:
2018-04-11
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen anna.djup@fhs.se.
Dela: