Sök

Sök
Porträtt av överstelöjtnant Kent Andersson.

Överstelöjtnant Kent Andersson.

Ny avhandling undersöker militär nytta av spektral design

Vilka egenskaper har framtidens kamouflage? Och hur ser man till att de inte påverkar den övergripande förmågan negativt? Idag har överstelöjtnant Kent Andersson lagt fram sin avhandling om den militära nyttan av spektral design — att använda kunskaper i materialoptik för kamouflage. Forskningen har resulterat i ett ramverk för bedömning av den militära nyttan av ny teknik på området.

Andersson har studerat exempel på militär verksamhet där kamouflaget, eller signaturanpassningen som det också kallas, ligger efter i utvecklingen jämfört med sensorer som tittar i det optiska området och kan upptäcka till exempel värmestrålning.

I sin forskning konstaterar han att det finns möjligheter för signaturanpassningen att komma ikapp tack vare spektral design, men att det också är en utmaning att implementera ny teknologi i militära sammanhang utan att det får konsekvenser på den övergripande förmågan.

Ett problem som ledde fram till att Andersson i sin avhandling har utvecklat ett ramverk för bedömning av militär nytta hos nya innovationer inom signaturanpassning:

— Ny teknologi, även om den i sig är fantastisk, är inte mycket värd om den är för dyr eller kräver kompetens som inte finns på förbanden. Rent praktiskt hoppas jag att ramverket ska förbättra kommunikationen kring krav och möjligheter med signaturanpassningsteknik så att det kan stödja beslutsfattning vid utveckling av våra framtida smyganpassade stridsfordon, fartyg eller flygplan, säger Kent Andersson.

Om Kent Andersson

Kent Andersson är lärare och doktorand vid Försvarshögskolan och disputerade vid Finska Försvarshögskolan.

Han har en forskarbakgrund inom materialoptik på Uppsala universitet och har arbetat på Försvarets materielverk och flygvapnet.

Disputationen ägde rum i Sverigesalen på Försvarshögskolan.

Läs mer

Spektral design skapar framtidens kamouflage

Läs avhandlingen

On the Military utility of Spectral Design in Signature Management: A Systems Approach

Sidinformation

Publicerad:
2018-04-13
Senast uppdaterad:
2018-04-23

Kontakt

Dela: