Sök

Sök
Malena Britz porträttbild

Malena Britz.

Malena Britz blir ställföreträdande rektor och forskningschef

Försvarshögskolans styrelse har utsett Malena Britz, docent i statsvetenskap, till ställföreträdande rektor vid Försvarshögskolan under drygt ett år framåt. Britz ersätter därmed Martin Norsell som blir rektor för Högskolan i Dalarna.

–Jag är mycket glad över att Malena Britz tar detta uppdrag. Hon är en mycket duglig och respekterad lärare, forskare och chef, säger Romulo Enmark, rektor vid Försvarshögskolan.

Tillika forskningschef

Britz kommer även av rektor att utses till forskningschef under samma period. Även i detta avseende ersätter hon Martin Norsell.

– Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag och att vara en del av ledningen vid högskolan i detta spännande skede när vi utvecklar egna doktorandprogram och fler masterutbildningar, säger Malena Britz.

Britz är docent och är idag biträdande chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, där hon även är chef för statsvetenskapliga avdelningen. I sin forskning intresserar sig Britz för europeisk säkerhetspolitik och nordiskt samarbete. Hon har bland annat studerat EU-länders deltagande i internationella insatser, utvecklingen av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt försvarsindustripolitik.

Biträdande forskningschef

Malena Britz tillträder som ställföreträdande rektor och forskningschef den 1 maj och uppdragen gäller till och med 2019-07-30.
Rektor kommer även att utse kommendörkapten och teknologie dr Stefan Silfverskiöld till biträdande forskningschef vid för Försvarshögskolan under samma period. Silfverskiöld är sedan tidigare tillförordnad ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden och kommer i det nya uppdraget framför allt att stötta forskningschefen i frågor som rör forskning finansierad av Försvarsmakten.

Sidinformation

Publicerad:
2018-04-18
Senast uppdaterad:
2018-07-17

Kontakt

Dela: