Sök

Sök
Rekor talar inför en grupp

Breddad rekrytering till högskolan i fokus

Vilka söker till högskoleutbildning? Vilka söker inte och varför? Och hur kan Sveriges lärosäten bli bättre på att attrahera och behålla studenter oavsett bakgrund och förutsättningar? Det diskuterades då representanter från flera lärosäten träffades på Försvarshögskolan 19 april.

Mer specifikt var det nätverket Include, som samlar 25 svenska högskolor och universitet, som bjöd in till nätverksträffen. Include, där Försvarshögskolan är en nytillkommen medlem, är en arena för erfarenhetsutbyte för de som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Carin Jutterström är likabehandlingshandläggare på Försvarshögskolan och arbetar bland annat med de här frågorna på Försvarshögskolan.

Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande?

– Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier, till att ge bra förutsättningar för att man som dyslektiker klarar av sin utbildning.

Varför är frågorna viktiga?

– Högskolestudier ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund. Därför är det viktigt att vi medvetet jobbar för att rekrytera från grupper som idag är underrepresenterade på Försvarshögskolan. Exempelvis vet vi att vi är svaga på att locka de som kommer från studieovana hem där ingen av föräldrarna har en akademisk bakgrund, något vi delar med många andra högskolor och universitet. Men det handlar som sagt också om att ge de studenter som börjar här bra förutsättningar för att klara av sina studier.

Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark håller med.

– Breddad rekrytering och deltagande i högre studier handlar till syvende och sist om vilken värld vi vill skapa i framtiden. Så det är en otroligt viktig och avgörande fråga.

Sidinformation

Publicerad:
2018-04-26
Senast uppdaterad:
2020-04-02
Dela: