Sök

Sök

Övning ledde till ökad kunskap för telekomsektorn

Förra året genomfördes Telö 17, då telekomsektorn övade hur de kan öka stödet till Försvarsmakten och resten av samhället vid höjd beredskap.

Övningen, som bestod av ett antal utbildningsinsatser och en avslutande seminarieövning, har ökat deltagarnas kunskap om de legala förutsättningarna för utveckling av totalförsvaret, samt sektorns uppdrag utifrån den politiska inriktningen för totalförsvaret de kommande åren.

Utvärderingen presenterar några framtida utmaningar för sektorn för elektronisk kommunikation. Det handlar exempelvis om att stärka kapacitet och redundans i kommunikationsnät och tjänster, bygga upp organisatorisk förmåga vid höjd beredskap samt tydliggöra mandat och ansvar.

Övningen arrangerades av Post- och telestyrelsen (PTS) i samverkan med Nationella Telesamverkansgruppen och med stöd av Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Försvarshögskolans uppdrag sträckte sig över 17 månader och innefattade projektledning, utbildningar, seminarieövning och utvärdering.

PTS har samlat utvärderings- och erfarenhetsrapporterna.

Sidinformation

Publicerad:
2018-05-25
Senast uppdaterad:
2018-05-25
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen ulrika.kumlien@fhs.se.
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen kjell.mo@fhs.se.
Dela: