Sök

Sök
Seminarium om försvarsvilja i Almedalen

Se Försvarshögskolans seminarier från Almedalen

Försvarshögskolan arrangerade ett flertal seminarier under Almedalsveckan. Här kan du se dem i efterhand.

Hur bygger vi försvarsvilja på 2000-talet?

Försvarsvilja i Sverige har genom historien yttrat sig på olika sätt. Under början av 1900-talet, under mellankrigstiden och under andra världskriget hade vi exempelvis pansarbåtsinsamlingen, försvarslånen, bildandet av frivilliga försvarsorganisationer. Men hur byggs försvarsviljan upp idag?

Seminariet diskuterar vad modern försvarsvilja är och hur den kan yttra sig. Varför ska medborgare idag, i ett skarpt läge, tänka på Sveriges överlevnad på en eventuell bekostnad av vår egen överlevnad?

Efter Drottninggatan: Takfir-salafistisk extremism i Sverige – Hur ser den ut och kan motverkas?

Takfir-salafistisk extremism växer i Sverige och utgör ett reellt hot mot vår nationella säkerhet. Hur kan vi vända utvecklingen? Vilka insatser behövs? Hur ser extremistmiljön ut i Sverige och hur rekryterar den med hjälp av propaganda och kriminella nätverk?

Al Qaida och Islamiska staten utgör ett reellt hot mot internationell stabilitet, fred och utveckling. Deras ideologi och nätverk har även rotat sig i Sverige. Hur ser propagandan ut som lockar individer att sympatisera med dessa ideologier? Hur ser de svenska terrormiljöerna ut? Vad bör Sverige göra åt det? Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan har studerat detta på uppdrag av MSB.

Sveriges framtida cyberförsvar

En cyberattack kan vara riktad mot både civila, liksom militära mål och/eller privata aktörer. Motståndskraften som nu är under uppbyggnad måste därför genomsyra hela det svenska samhället. Vilka är de största utmaningarna kopplade till kompetensförsörjning på cyberområdet?

Hur ska myndigheter och privata aktörer tillsammans skapa en trovärdig motståndskraft och ett robust cyberförsvar? Ska Sverige ha ett cyberhemvärn?

Hur förbereder vi Sverige för det digitala terrordådet?

När centrala samhällsfunktioner digitaliseras blir fungerande uppkoppling och IT grunden för det nya totalförsvaret. Hur tänker den nya tidens angripare? Vilka digitaliserade samhällsfunktioner är de troligaste målen och hur kan vi agera för att stärka den digitala motståndskraften?

Så ser framtidens officer ut

Officerskåren står inför flera utmaningar. Stora pensionsavgångar, nyrekryteringsutmaningar, nytt säkerhetspolitiskt omvärldsläge och snabb teknikutveckling är några faktorer som påverkar arbetsuppgifterna för framtidens officer.

I detta seminarium berättar unga officerare, politiker, akademi och fackförbund hur de ser på yrkets utveckling idag och framöver.

Att bygga ett nytt totalförsvar - hur klarar vi logistik och försörjning?

Sveriges totalförsvar har monterats ner de senaste åren. Nödreserverna har sålts av och vi är idag beroende av internationell logistik vid krigsfara. Men den politiska viljan att bygga upp totalförsvaret ökar igen. Finns det rättsliga och logistiska möjligheter för det nya totalförsvaret?

(Ljudinspelning)

Sidinformation

Publicerad:
2018-07-09
Senast uppdaterad:
2022-05-16

Kontakt

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen tom.samuelsson@fhs.se.
Dela: