Sök

Sök

Professor Robert Egnell föreslås bli ny rektor vid Försvarshögskolan

Robert Egnell

Den 9 oktober tog Försvarshögskolans styrelse beslut att i enlighet med rekryteringsgruppens rekommendation föreslå Robert Egnell som ny rektor. Sedan tidigare har även hörandeförsamlingen, som består av representanter för lärare, övriga anställda och studenter, hörts och ställt sig bakom förslaget.

– Det är mycket viktigt att även hörandeförsamlingen förordar Egnell. Det råder därmed stor enighet om att Egnell är rätt person att leda Försvarshögskolan in i framtiden, säger Peter Egardt, ordförande i Försvarshögskolans styrelse och även ordförande i styrelsens rekryteringsgrupp som arbetat med rektorsrekryteringen.

I rekryteringsgruppen ingick även vice styrelseordförande, professor Lena Gerholm; Försvarsmaktens representant i styrelsen, generalmajor Klas Eksell; lärarrepresentant, lektor Claes Wallenius; SACO-representanten Ronnie Hjort, OFR-representanten Anders Oltorp samt studentrepresentant Adina Engqvist.

Preliminärt tillträde i april 2019

Försvarshögskolans nuvarande rektor, Romulo Enmark, har av privata skäl valt att lämna högskolan innan hans nuvarande förordnande går ut. Enmark kommer att arbeta kvar till dess en ny rektor tillträder, vilket är tänkt att ske den 1 april 2019, förutsatt att regeringen fattar beslut i frågan.

Egnell är professor i ledarskap och arbetar idag som chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Läs mer om Robert Egnell.

Sidinformation

Publicerad:
2018-10-12
Senast uppdaterad:
2018-10-15
Dela: