Sök

Sök

Hans-Göran Olsson får utmärkelse av Krigsvetenskapsakademien

Hans-Göran Olsson

Hans-Göran Olsson har tilldelats medalj från Kungliga Krigsvetenskapsakademien,

Hans-Göran Olsson vid den militära programledningen på Försvarshögskolan har av Kungliga Krigsvetenskapsakademien tilldelats utmärkelse för sitt arbete för att stärka den militära chefsutbildningen vid lärosätet.

Överstelöjtnant Hans-Göran Olsson tilldelas Kungliga Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver i 8.e storleken samt 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse med följande motivering:

"Olsson har med sitt starka engagemang, entusiasm, initiativförmåga starkt bidragit till att stärka chefsutbildningen vid Försvarshögskolan. Detta har gett ett påtagligt positivt resultat. Hans insats och engagemang har varit långt utöver vad som kan förväntas av en officer i aktuell befattning och bakgrund. Hans grundmurade egenskap att aldrig ge upp och hans enastående osvikliga optimism gör honom otvetydigt till ett föredöme. Hans insatser vittnar om en hög administrativ och organisatorisk förmåga samt arbetskapacitet. Sammantaget har Olssons mångåriga engagerade insats tydligt bidragit till att stärka kvaliteten i svensk chefsutbildning, vilket har ett mycket högt värde för försvaret."

Under perioden 2014 till 2018 var Hans-Göran Olsson programchef för Högre stabsofficersutbildningen. Dessförinnan, 2002-2014 var han programchef för flera olika högre militära program däribland Chefsprogrammet, som därefter blev Högre stabsofficersutbildningen; Stabsprogrammet, som därefter blev Stabsutbildningen samt Taktiska stabskursen/Högre reservofficerskurs.

Idag är Olsson chef för Taktiska stabskursen som är en chefskurs för reservofficerare beställd av Försvarsmakten.

Hans-Göran Olsson har arbetat på Försvarshögskolan sedan 2002.

Sidinformation

Publicerad:
2018-11-15
Senast uppdaterad:
2021-11-03
Dela: