Sök

Sök

Flera medaljörer från Försvarshögskolan på KÖMS högtidssammankomst

När Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) delade ut medaljer under senaste högtidssammankomsten fanns flera från Försvarshögskolan bland mottagarna. En av medaljörerna var fänrik Jennifer Torstensson, som tilldelades medalj för sin självständiga uppsats vid Försvarshögskolan om operationerna i Adenviken utanför Somalia.

KÖMS motiveringen för medaljen lyder:

Fänrik Jennifer Torstensson har skrivit en mycket förtjänstfull och viktig uppsats under Försvarshögskolans officersprograms kurs självständigt arbete 2015-2018. Arbetet är av skolan hårt inriktat mot att lära sig en studiemetod. Inom ramen för dessa strikt formella krav och det begränsade formatet har fänrik Torstensson utvecklat sina egna teorier och tillfört egna beräkningsmodeller. Hennes val av forskningsområde och ämne fyller en forskningslucka. Valet av forskningsområde taktikanpassning – kostnad – effekt för operationerna i Adenviken och utanför Somalia, är ett klassiskt exempel på operationsanalys, därtill med hög aktualitet. Det är något den militära professionen behöver tillföras i större utsträckning. Detta arbete, väl utöver vad som kan anses krävas av en kadett under utbildning, önskar KÖMS belöna.

Utöver medaljen tilldelades Jennifer Torstensson en penningbelöning om 25.000 kronor.

Lars Ericson Wolke, professor i militärhistoria, mottog också medalj i silver för sin omfattande forskning inom det marinhistoriska området. Motiveringen löd:

"Lars Ericson Wolke belönas för sin omfattande forskning och publicering av sina arbeten inom det marinhistoriska området. Den berättarglädje som präglar hans böcker utgår från hans tydliga vilja att öka insikten och kunskapen hos läsarna om de marina konflikterna och sjöstridernas betydelse i Västerhavet och Östersjön för den svenska nationens skydd och utveckling. Lars Ericson Wolke tillför därmed KÖMS vetenskapsområden ett i akademiens intresse berömligt historiskt och nationellt perspektiv."

Kommendörkapten Jonas Forsmark och överstelöjtnant Claes Berg, som genomfört Högre Stabsutbildningen (HSU), tilldelades också hedersomnämnande och penningbelöningar om 15 000 kronor vardera för sina uppsatser.

– Försvarshögskolans lärare och studenter är i toppklass. Det gör oss stolta att deras akademiska insatser nu premieras av Kungliga Örlogsmannasällskapet. Vi fortsätter ständigt att utveckla utbildningen för att stödja Försvarsmakten och totalförsvarets behov, säger flottiljamiral och vicerektor Ewa Skoog Haslum.

Sidinformation

Publicerad:
2018-12-03
Senast uppdaterad:
2018-12-17
Dela: