Sök

Sök
  • Start
  • Militärhistoriska stipendier till forskning om barn i beredskap och militära entreprenörer

Militärhistoriska stipendier till forskning om barn i beredskap och militära entreprenörer

DMF-stipendiater 2018

Historikerna Björn Lundberg och Martin Neuding Skoog tilldelas 2018 års stipendier från Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF) som får dela på 200 000 kronor.

Björn Lundberg är historiker vid Lunds universitet och får DMF-stipendium för att studera hur det var att vara barn under beredskapstiden.

– Varje sommar under andra världskriget traskade tusentals svenska barn och ungdomar ut i skog och mark för att underlätta den så kallade folkförsörjningen. Bärga hö, hacka betor och plocka bär var några av de många sysslor som väntade dem. Samarbetsorganet Sveriges Ungdomsberedskap ledde flera kampanjer för att förmå barn och ungdomar att göra nyttoinsatser, bland annat genom insamlingskampanjer och sommarläger. I mitt forskningsprojekt kommer jag undersöka hur ungdomsberedskapens kampanjer organiserades för att locka barn och unga att delta och hur de bidrog till att forma villkoren för barn och ungdomar under krigsåren. På så sätt vill jag också lyfta fram ungas insatser i en större beredskapshistorisk kontext och belysa beredskapsårens betydelse för framväxten av nya perspektiv på barn och ungdom under efterkrigstiden, säger Björn Lundberg.

Två stipendier

I år delar DMF ut två stipendier och det andra går till Martin Neuding Skoog, som är historiker vid Stockholms universitet och även verksam vid Försvarshögskolan. Han får pengar för sitt projekt Contracts of War. Military enterprise in 16th century-Sweden and the Baltic Sea Region.

– Internationella militära entreprenörer är ett spännande forskningsområde. I projektet studerar jag hur Östersjöområdets militära marknad fungerade och förändrades under 1500-talet, säger Martin Neuding Skoog.

Stipendiaterna uppmärksammas vid Försvarshögskolans högtidsdag den 12 december 2018.

DMF delar ut upp till tre stipendier årligen för militärhistoriska forskningsprojekt. Sökanden kan vara antingen disputerade forskare eller anställda inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och museer). Totalt inkom i år tio ansökningar.

Om Björn Lundberg

Björn Lundberg är forskare i historia vid Lunds universitet. Han intresserar sig framför allt för modern historia med särskild inriktning på barn och ungdomar men också välfärdsstatens historia, nationalism och internationalism samt friluftsliv och naturumgänge. Lundberg disputerade med avhandlingen Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960.

Om Martin Neuding Skoog

Martin Neuding Skoog är forskare i historia vid Stockholms universitet och även verksam vid Försvarshögskolan. Han intresserar sig främst för senmedeltidens och den tidigmoderna periodens militära och politiska historia, både i Sverige och i Europa i allmänhet. Neuding Skoog disputerade med avhandlingen I Rikets Tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450-1550.

Om Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF är ett nationellt forskningsråd som har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning. Delegationen inrättades efter ett riksdagsbeslut den 9 mars 1962. Huvuduppgifterna är att:

  • Dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet.
  • Allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till.
  • Främja publicering av vetenskapliga resultat.

Ledamöter i Delegationen för militärhistorisk forskning:

Björn Asker, fil dr, docent, avdelningschef, Riksarkivet
Anna Maria Forssberg, fil dr, 1:e intendent, Armémuseum
Maria Gussarsson, DMF sekreterare, fil dr, Försvarshögskolan
Ola Hedin, ämnesråd, Försvarsdepartementet
Martin Hårdstedt, fil dr, professor, Umeå universitet
Christer Kuvaja, docent, Svenska litteratursällskapet i Finland
Lina Sturfelt, fil dr, Lunds universitet
Gunnar Åselius, fil dr, professor, Försvarshögskolan
Ordförande för DMF är Försvarshögskolans rektor, fil dr Romulo Enmark.

Dela:
Publicerad 2018-12-04 Uppdaterad 2018-12-04