Sök

Sök
Lärare Johan Rodensjö med studerande

Lärare Johan Rodensjö med studerande

Ny kurs om informationskrig genomförd för första gången

Första omgången av grundkursen ”Informationsmiljön” avslutades nyligen på Försvarshögskolan. Kursen är 10 veckor lång och riktar sig till personal inom Försvarsmakten och andra myndigheter inom totalförsvaret. Kursen har haft ett högt söktryck, och varit lyckad enligt de studerande.

Under kursens 10 veckor har deltagarna studerat mänsklig beslutsfattning, verktyg för påverkansoperationer och IT-attacker. Även krigsvetenskapliga teorier från tänkare som Sun Tzu och Clausewitz har studerats för att skapa en förståelse för informationskrigets roll i moderna konflikter. Kursen ges på grundläggande nivå och riktar sig både mot personer med teknisk bakgrund och personer med kommunikationsbakgrund.

Joakim Wickström är en av deltagarna på kursen. Till vardags är han rekryteringskoordinator på Livgardet, där han även arbetar med informationstjänst.

– Utbildningen är ett sätt för mig att bredda mig, även om jag har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. Jag har lärt mig mycket om hur påverkanskampanjer ser ut och genomförs. Påverkansarbetet kan exempelvis påbörjas långt före en konventionell invasion genomförs. Man kan säga att krigföringen pågår redan innan den konventionella kampanjen inleds. Jag tycker att alla försvarsmaktsanställda borde gå kursen eller åtminstone sätta sig in i hur påverkansoperationer fungerar. Kursen lägger grunden för hur dagens stridsrum ser ut, och hur informationsarenan kompletterar mark-, luft- och sjöoperationer.

Kommendörkapten Johan Rodensjö är kursansvarig och jobbar till vardags som lärare i Informationsoperationer.

– Allt vi gör eller inte gör skapar effekter i informationsmiljön. Idag är informationsmiljöns roll i och påverkan på modern krigföring högst aktuell och betydande. Modern krigföring sker inte bara mot en militär motståndare utan även mot andra funktioner i samhället som behövs för totalförsvaret. På kursen studerar vi moderna informationskrig som exempelvis i Ukraina och Georgien, säger Rodensjö.

Den kinesiske generalen Sun Tzu har skrivit att ”den finaste segern är den som utkämpas utan att slåss”. Informationsmiljön ger möjligheter att segra utan att komma i fysisk kontakt med motståndaren. Genom att påverka motståndaren kan du förändra hur de fattar sina beslut, eller få dem att inte fatta beslut alls. Du kan exempelvis manipulera deras beslutsunderlag för att skapa ett övertag.

Ryssland är ett framstående land inom informationsoperationer, och på kursen studeras både rysk kultur och ryska påverkansstrategier.

– Ryssland har anammat mycket av Sun Tzus tänkande och satsar på informationsoperationer sedan en lång tid tillbaka. Vi har studerat deras metoder i Georgien och Ukraina, med vilseledning, manipulation av information och data samt överbelastningsattacker. I dessa två fall finns det många exempel på hur man kan använda informationsmiljön för att stödja strategiska och operativa målsättningar, säger Rodensjö.

Några av deltagarna på kursen i informationsmiljön

Några av deltagarna på kursen i informationsmiljön

Fakta om kursen

Grundkurs Informationsmiljön är framtagen av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten, och riktar sig till anställda i Försvarsmakten och på andra myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn. Kursen ges på halvfart under tio veckor och ger 7,5 högskolepoäng. Försvarshögskolan och Försvarsmakten planerar att genomföra denna kurs en gång årligen. Nästa kurs kommer att ges under våren 2019. Läs mer om kursen på FHS hemsida under uppdragsutbildningar.

Sidinformation

Publicerad:
2019-01-11
Senast uppdaterad:
2019-01-20
Dela: