Sök

Sök
Deltagare i Cyber Challenge

Deltagare i Cyber Challenge

Studenter tävlade i cybersäkerhet på Försvarshögskolan

Sveriges elnät är under attack. Telekommunikationerna har gått ner, vattenreningsverkens pumpar slutar mystiskt fungera och flera samhällskritiska myndigheter utsätts för cyberattacker. Detta fiktiva scenario var grunden för årets upplaga av studenttävlingen Cyber Challenge på Försvarshögskolan under torsdagen.

18 studentlag reste från hela Sverige för att rollspela svenska beslutsfattare och policyexperter under en fiktiv cyberkris. Tävlingen syftar till att utveckla blivande statsvetare, jurister och andra framtida beslutsfattare i att förstå och leda krishantering. Tre lag kvalade vidare till världsfinalen i Genève.

Anna Djup arbetar vid Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (Cats), och var projektledare för tävlingen.

– Vi är mycket nöjda med årets tävling, dubbelt så många studentlag anmälde sig jämfört med förra året. Vi har arbetat hårt med att nå ut till högskolornas institutioner och engagera både handledare och studenter i hela Sverige. Själva scenariot skiftar mellan år till år. I år hade vi ett ökat fokus på vattenreningsverk och elförsörjning jämfört med tidigare år. Genom tävlingen får studenterna upp ögonen för hur sammankopplat samhället är och sätter tänderna i samtida totalförsvarsutmaningar, säger Anna.

MSB-chefen tog cybertävlingen till Sverige

Cybersäkerhetsexperten Richard Oehme grundade tävlingen för fyra år sedan när han arbetade som verksamhetschef vid MSB. I år besökte han tävlingen som domare och sponsor i en ny roll som chef på PwC.

– Det känns jättekul att komma tillbaka i år och se hur tävlingen gått från att vara en idé jag fick på en resa till Genèva Cyber Challenge till att idag ha över hundra engagerade deltagare, handledare och volontärer. Det är som att se ett skötebarn man tagit hand om växa upp och stå på egna ben, säger Richard.

Tävlingen är uppdelad i flera ronder med nya inspel och ett eskalerande händelseförlopp, och de lag som hanterar de nya förutsättningarna bäst går vidare till nästa rond. Charlotte Lindgren var en av tävlingsdomarna som utvärderar studenternas lösningar och bestämmer vem som går vidare till nästa rond. Till vardags arbetar hon som avdelningschef vid Försvarets Radioanstalt, FRA.

– Det är roligt att intresset för cyberfrågorna växer, nu även bland statsvetare och jurister. För att bygga ett starkt cyberförsvar krävs det kompetens utanför tekniken också - exempelvis inom internationella relationer, politik, lagstiftning och hur statsapparaten fungerar. Jag är imponerad över den höga nivån hos studenterna som tävlat i Cyber Challenge.

Charlotte Lindgren har arbetat länge med cyberområdet, och gläds åt att intresset växer allt mer för att jobba med frågorna.

– Jag har varit avdelningschef på FRA i sex år, men sysslat med det bredare underrättelseområdet i 30 år. Jag ser idag en ökad medvetenhet om cyberutmaningarna på policynivå. Jag tror det beror på att tidningarna ger större utrymme åt stora cybersäkerhetsincidenter. Ett tydligt exempel är mediebevakningen kring Transportstyrelsen. När medvetenheten ökar på högsta nivå kan också styrningen utformas tydligare.

Bristen på kunnig personal är en het fråga inom cybersäkerhetsområdet. FRA påverkas som alla andra av personalbristen och har satsat på att marknadsföra sig mot nya målgrupper. Charlotte tror att internutbildning kan vara en metod att förädla talanger som saknar formell examen.

– Många tävlar om talangerna och rekrytering av kompetent personal är svårt för både näringsliv och myndigheter. Jag tror att internutbildning av talanger kan bli en lösning för att komma runt bristen på högskoleutbildad personal. På FRA fokuserar vi allt mer på att i första hand rekrytera personer med rätt ”mindset” – folk som kanske inte kan allt om cyber vid rekryteringen men som har förmåga att tänka utanför boxen och gillar att lägga pussel. Sen låter vi dem växa in i rollen genom att kompetensutvecklas på plats.

Cyber Challenge arrangeras årligen, och finansieras av anslag från MSB och sponsring från flera engagerade företag.

Vinnare – Cyber Challenge Sverige 2019

  1. Cyber Defence Force (Stockholms Universitet)
  2. Epsilon (Stockholms Universitet)
  3. Cyberbusters (Försvarshögskolan)

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-04
Senast uppdaterad:
2023-05-12
Dela: