Sök

Sök
  • Start
  • Stark tillväxt präglade verksamhetsåret 2018

Stark tillväxt präglade verksamhetsåret 2018

År 2018 var historiskt för Försvarshögskolan. Lärosätet fick examenstillstånd på avancerad nivå och forskarnivå vilket möjliggjorde att lärosätet nu har ett komplett akademiskt system på plats.

Redan i augusti 2018 påbörjade 150 deltagare på Försvarshögskolans nya magister- och masterutbildning (Högre officersprogrammet) som är Försvarsmaktens chefsprogram. Samtidigt startade Försvarshögskolans första internationella masterutbildning, Politics and War, och i slutet av 2018 stod lärosätets doktorandutbildningar i krigsvetenskap och statsvetenskap klara.

Samhällets behov speglar vår verksamhet

Försvarshögskolans verksamhet speglar tydligt det omgivande samhällets ökade behov av forskning och utbildning inom försvar, krishantering och samhällets säkerhet. Under det gångna verksamhetsåret ökade lärosätets intäkter från 518 till 548 miljoner kronor. Ökningen består både av utbildnings- och forskningsanslag från utbildnings- samt försvarsdepartementet och från uppdragsbeställningar, framför allt från våra två största uppdragsgivare, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ett centrum för totalförsvar

Behoven av kompetensutveckling – utbildning och övning – och kvalificerade analyser inom krisberedskap och totalförsvar är stort. För att möta behoven har Försvarshögskolan samlat expertis i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet med start första januari 2018. I centrumet ingår bland annat den verksamhet som tidigare bedrevs vid Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) och Nationellt centrum för krishanteringsstudier. Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier ingår också i centrumet.

Läs mer om förra årets resultat och verksamhet i Försvarshögskolans årsredovisning. Pdf, 2.9 MB.

Dela:
Publicerad 2019-03-10 Uppdaterad 2019-03-12