Sök

Sök

Försvarshögskolan välkomnade höstens deltagare på Högre officersprogrammet

Officerare antagna till högre officersprogrammet med start augusti 2019 på informationsdag i Sverigesalen vid Försvarshögskolan.

”Ni är utvalda av Försvarsmakten. Rekommenderade av era chefer.” Med de orden välkomnade överste Hans Granlund, chef för militära programledningen (MPL), de officerare som i början av mars besökte Försvarshögskolan för första gången som antagna till Högre officersprogrammet, HOP.

De börjar sin utbildning först i augusti men många av har redan lämnat sin vanliga officersbefattning för att studera och skriva c-uppsats, vilket är obligatorisk förberedelse inför för HOP. En av dem är Anna Huuva, kapten vid första helikopterskvadronen i Luleå. Hon gör sin uppsats vid Luleå tekniska universitet.

– Det känns jättebra att få komma in i högskolestudier redan nu. Jag har visserligen tagit några kortare fristående kurser vid sidan om jobbet sedan jag gick officersutbildningen, så är det ju helt annorlunda att få ägna sig helhjärtat åt studierna och få upp studietekniken, säger Huuva, som i sin uppsats valt att undersöka motivation hos helikoptertekniker. 

Anna Huuva

Omställning

En av hennes blivande kurskamrater på HOP är Andreas Jonsson som jobbar på Försvarsmaktens logistik, FMLOG. Han utbildade sig till officer 2006-2009 och har redan gjort ett examensarbete och behöver därför inte skriva uppsats.

– På ett sätt är det bra att ha det gjort men samtidigt är det en omställning att börja studera igen och viktigt att man hittar tillbaka till studieteknik och det är kanske lättare för de som skriver uppsats nu. Men jag har tagit fram det arbete jag skrev tidigare för att repetera och träna upp studietekniken, säger han.

Programförklaring och praktikaliteter

Omställningen är något som både Anna Huuva och Andreas Jonsson nämner inför HOP-starten men de ser båda fram emot att påbörja utbildningen och tycker att informationsdagen varit bra. Programmet för dagen innehåller bland annat något av en programförklaring för den nya chefsutbildningen av programchef Anders Palmgren, presentationer av de flesta ämnen som ingår i utbildningen – krigsvetenskap, ledarskap ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik och operativ juridik – men också praktisk information om boende och logistik och inte minst en möjlighet att få höra nuvarande deltagares syn på utbildningen.

– Det har varit en intressant dag och jag har fått mer kött på benen inför utbildningen och känner mig mer förberedd, säger Anna Huuva.

Andreas Jonsson håller med.

– Mitt intryck är att det här sköts väldigt professionellt. Det verkar finnas stora möjligheter till förkovring och det ser jag fram emot. för egen del ser jag redan nu att jag kommer att få kunskap som jag kan använda i mitt arbete vid FMLOG, som är och kommer att vara föremål för stora förändringar.

Andreas Jonsson

Föreläsningar online

Många av deltagarna kommer att veckopendla från hemorter och familjer under sin tid vid Försvarshögskolan och både Hans Granlund, chef MPL, och programchef Anders Palmgren betonade att Högre officersprogrammet anpassas för att det ska gå att kombinera studier med familjeliv.

– Vi vet att många av er är mitt i livet med barn och familj, vabb och hämtning på förskola etcetera. Merparten av alla föreläsningar sänds på webben och går att se i efterhand. Dessutom är ytterst få föreläsningar obligatoriska som sig bör vid högskolestudier på avancerad nivå. Det finns stort utrymme för självstudier, sa Anders Palmgren.

Veckopendlingen och att vara ifrån familjen tror Anna Huuva blir den största förändringen.

– Jag har två barn, elva och fyra år gamla och det blir första gången som jag kommer att vara borta från dem veckovis.

Svenska och internationella officerare

Totalt har 150 officerare antagits till HOP med start i augusti. Därutöver kommer en handfull internationella officerare från Estland, Tyskland och Brasilien gå utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram. Det omgjorda chefsprogrammet för officerare, HOP, startade hösten 2018 med 150 officerare. Av dessa är 60 det som går en ettårig magisterutbildning med sikte på att bli befordrade till majorer/örlogskaptenen. Övriga 90 fortsätter ytterligare ett år och ta en masterexamen som möjliggör befordran till överstelöjtnant/kommendörkapten.

En av dem är Carl Hartman, som dessutom är en av två förtroendepersoner för HOP-deltagarna. Läs mer om hans väg till HOP här.

OM HÖGRE OFFICERSPROGRAMMET (HOP)

Högre officersprogrammet (HOP) består av två olika utbildningsprogram på avancerad nivå, en ettårig magister (HOP 1) och en tvåårig master (HOP 12). HOP är en befordringsgrundande utbildning.

Högre officersprogrammet ersätter den tidigare Stabsutbildningen och Högre stabsofficersutbildning. Idag är HOP en utbildning på masternivå och en progression från det treåriga Officersprogrammet.

Försvarshögskolan ger utbildningen som en uppdragsutbildning som beställs av Försvarsmakten. För att få gå programmet ska officeren rekommenderas och föreslås av sin förbandschef eller motsvarande och väljas ut av Försvarsmaktens högkvarter.

Sidinformation

Publicerad:
2019-03-13
Senast uppdaterad:
2019-04-04
Dela: