Sök

Sök

Romulo Enmark. Foto Anders G Warne

Romulo Enmark avtackades efter åtta år som rektor för Försvarshögskolan

Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark lämnar sitt uppdrag den 31 mars. Den 14 mars avtackades Enmark vid en mottagning.

Det var många som ville uppmärksamma Försvarshögskolans avgående rektor Romulo Enmark vid mottagningen på Mässen. Och Enmark lämnar inte enbart rektorsuppdraget vid Försvarshögskolan utan ett helt yrkesliv som till stora delar vigts åt att leda och utveckla lärosäten, något flera av talarna vid mottagningen återkom till.

Rektorskarriär

Peter Egardt, styrelseordförande för Försvarshögskolan tackade Enmark för hans insatser och framhöll bland annat att Enmark har hat trick i såväl rektorat som examenstillstånd. Han inledde sin rektorskarriär vid Högskolan i Halmstad för att därefter gå vidare till Borås Högskola och sedermera Försvarshögskolan och på samtliga tre lärosäten har han drivit omfattande utvecklingsarbete som lett till examenstillstånd på avancerad och forskarnivå.

Bland gästerna återfanns bland andra rektorer, representanter för nordiska försvarshögskolor, försvarsattachéer, Försvarsmaktens ledning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, försvarsindustrin, representanter ur Försvarshögskolans styrelse, studentkårsordförande och många medarbetare vid lärosätet.

Tacktal

Tacktal framfördes även av överbefälhavare Micael Bydén, Universitets- och högskolerådets generaldirektör Karin Röding, Universitetskanslerämbetets ställföreträdande myndighetschef Annica Pontén samt Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet, som tackade på Sveriges lärosätesrektorers vägnar.

Gåvobord fylldes bland annat med blommor, böcker, standar och annat. Peter Egardt överlämnade bland annat en platta läsk av det märke och sort, som Enmark gjort sig känd för att konsumera, och därtill en platta med korvkonserver, något avgående rektor uppskattar minst lika mycket som tjusiga snittar.

Insamling Cancerfonden

Romulo Enmark själv tackade för de fina åren och uppmärksammade de framgångar lärosätet nått och framhöll den laginsats som möjliggjort dessa.

Enmark har avsagt sig gåvor från lärosätets medarbetare som istället startat en insamling i rektors namn till Cancerfonden. Hittills har ca 25 000 kronor inkommit.

Ordförande Peter Egardt håller tal.

Överbefälhavare Micael Bydén håller tal.

Gäster på mässen, från vänster överste Christian Jeppsson, överstelöjtnant Anders Enström, högskoledirektör Ronny Modigs, Vicerektor, amiral Ewa Skoog Haslum, Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall samt i förgrunden Sudeshna Chowdhury, andre vice ordförande Försvarshögskolans studentkår.

Romulo Enmark tackar för tiden som rektor för Försvarshögskolan.

UHR:s generaldirektör Karin Röding.

Romulo Enmark hälsar på general Anders Callert från Försvarsmakten.

Sidinformation

Publicerad:
2019-03-18
Senast uppdaterad:
2022-05-06
Dela: