Sök

Sök

Foto: European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta

Hur avskräcker man en motståndare?

Avskräckning är ett centralt begrepp inom militär strategi och så även för Karl Sörensons doktorandstudier. Sörenson är doktorand vid KTH och Försvarshögskolan och har nyligen taget sin licentiatexamen vid KTH. I sin avhandling studerar han vilken typ av kunskap vi erhåller när avskräckning analyseras genom spelteori.

– Spelteori är en klassisk metod för att studera hur avskräckning fungerar. Vi använder den i operationsanalys så väl som i designen av kärnvapenavskräckning. Men man bör vara uppmärksam på vilken typ av kunskap man söker och vilken typa av kunskap man faktiskt får, säger Karl Sörenson.

I sin avhandling In Search of Lost Deterrence – Two essays and the models employed to study the phenomenon undersöker Karl Sörenson avskräckningsmodellers grundantaganden och utvecklar tesen att spelteoretiska modeller främst ger oss kunskap om hur avskräckning kan fungera – inte hur den faktiskt fungerar.

– Senare tiders modellerande av avskräckning har givit mer precisa modeller där även en del av grundantagandena har ändrats jämfört med de modeller som användes under det kalla kriget. Att förstå sammanhanget och vilket syfte man har är därför centralt när man modellerar så väl som när man tillämpar en modell, säger Karl Sörenson.

Operation Atalanta

Karl Sörensons licentiatavhandling består av två vetenskapliga artiklar och en introduktion. Den ena artikeln presenterar ett ramverk för att jämföra spelteoretiska avskräckningsmodeller varpå tre modeller jämförs och analyseras. Den andra artikeln tillämpar en avskräckningsmodell för att utvärdera hur och i vilken utsträckning den marina operationen Atalanta lyckades avskräcka de somaliska piraterna. Sörenson konstaterar att den marina avskräckningen i Adenviken fick avsedd effekt då koncentrationen av fartyg och det mindre operationområdet tillsammans gjorde avskräckningen trovärdig. Däremot uppnåddes inte motsvarande effekt i det Somalibäckenet då operationområdet var för stort och aldrig prioriterades på samma sätt av operationen.

Karl Sörenson forskar vidare på avskräckning med målet att lägga fram en doktorsavhandling.

Publikation

In Search of Lost Deterrence – Two essays and the models employed to study the phenomenon, licentiatavhandling, KTH, 2019.

Särskild granskare och opponent: Magnus Öberg, docent vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Examinator: John Cantwell, professor vid Institutionen för filosofi och historia, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH

Sidinformation

Publicerad:
2019-04-17
Senast uppdaterad:
2023-05-10
Dela: