Sök

Sök

Internationell konferens om miljöfrågor i försvarssektorn

Just nu pågår en internationell miljökonferens med forskare och beslutsfattare från tre världsdelar. Konferensen, som hålls på Försvarshögskolan, är ett samarbete mellan sex myndigheter inom försvarssektorn.

Konferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) äger rum 14-16 maj och riktar sig framförallt till expertis, beslutsfattare, försvarspersonal, forskare och andra nyckelpersoner inom området miljö och hållbarhet. Cirka 30 föreläsare och 150 deltagare är samlade i Stockholm för att dela kunskap och utbyta erfarenheter.

– Det är mycket värdefullt att få träffas över myndighetsgränser för att diskutera och lära mer om hållbarhetsfrågorna. Vi som forskar om säkerhetspolitik, kriser och konflikter studerar frågor som ytterst rör hållbar utveckling, säger Malena Britz, prorektor vid Försvarshögskolan och moderator under de gemensamma delarna av konferensen.

Från lärosätet deltar även forskaren Simon Hollis som forskar om krishantering och hur samhällen kan bygga motståndskraft mot till exempel naturkatastrofer och klimatförändringar.

Det långsiktiga syftet med konferensen är att bidra till att minimera negativ miljöpåverkan för att främja en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Konferensen belyser bland annat hur försvarsverksamhet på olika sätt påverkar miljön och klimatet, till exempel genom militära övningar och operationer samt hantering av miljöfarliga material och ämnen.

Konferensen är den fjärde i ordningen och arrangeras i år av de svenska försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket och Försvarshögskolan.

Sidinformation

Publicerad:
2019-05-14
Senast uppdaterad:
2019-05-14
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen lena.soderlundh@fhs.se .
Dela: