Sök

Sök

Rektor Robert Egnell har just installerats av professor Astrid Söderbergh Widding, ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund. Foto: Anders G Warne

Rektor Robert Egnell installerad

Torsdagen den 23 maj installerades Försvarshögskolans nya rektor, professor Robert Egnell.

Vid installationen av Robert Egnell deltog bland andra statsråd Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och överbefälhavare Micael Bydén. Själva installationen genomfördes av professor Astrid Söderbergh Widding, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och tillika rektor Stockholms universitet.

Ordförande Peter Egardt.

Robert Egnell och installator Astrid Söderbergh Widding

Hälsning från avgående rektor

Efter välkomsttal av dagens värd Peter Egardt, ordförande i Försvarshögskolans styrelse, inledde installator Astrid Söderbergh Widding sitt tal med en hälsning från avgående rektor Romulo Enmark, som inte kunde närvara vid ceremonin:

"I dig får lärosätet en rektor, vetenskaplig ledare och chef som vill mycket och vill väl. Med såväl akademisk som militär bakgrund och med din djupa kunskap om och respekt för vad som format dagens Försvarshögskola, i kombination med visionärt mod att gå vidare och revidera gamla föråldrade sanningar kan det bara gå bra."

I sitt fortsatta tal framhöll installator Söderbergh Widding möjligheten att samverka med andra lärosäten i Sverige:

"Att utveckla den goda dialogen och samarbetet i sektorn är också en del av rektorsuppdraget, och här är jag helt övertygad om att du kommer att bidra på allra bästa sätt till den gemensamma utvecklingen, som är nödvändig för Sverige som kunskapsnation. Jag är mycket glad att framgent få räkna dig bland rektorskollegorna!"

Statsråd Matilda Ernkrans. Foto: Anders G Warne

Statsråd Matilda Ernkrans sa bland annat:

"I det nya skede som högskolan befinner sig är jag övertygad om att Robert Egnell med sina många internationella erfarenheter kommer att vara en stor tillgång i det fortsatta arbetet."

Överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Anders G Warne

Överbefälhavarens och studentkårens tal

Försvarsmakten är Försvarshögskolans största uppdragsgivare och i sitt tal till nya rektor sa överbefälhavare Micael Bydén:

"Försvarshögskolan står för syresättningen bakom Försvarsmaktens långsiktiga utveckling. En försvarsmakt i stark tillväxt kräver stabil försörjning av högt kvalificerade officerare, både på kort och på lång sikt. Framväxten av det nya totalförsvaret förutsätter också forskare och civila med akademisk kompetens i försvarsfrågor. Så säkrar vi ett svenskt totalförsvar i världsklass. Ett sådant ansvar ställer stora krav på Försvarshögskolans ledning."

Flera av talarna nämnde Robert Egnells intresse för sång och specifikt körsång. Studentkårens ordförande Nike Hafström avslutade talet med att bjuda in rektor till kårens middagssittningar "...gör en strategisk blankning och kom ned..." och överlämnade studentkårens sångbok.

Studentkårens ordförande Nike Hafström. Foto: Anders G Warne

Kollegiets tal

Emma Björnehed, biträdande lektor i krigsvetenskap, framförde kollegiets tal

"När du kom till forsknings- och utbildningsnämndens konstituerade möte för några veckor sedan sa du att det var kollegiets ansvar att vara kritiska när vi tycker att någon idé är dålig. Jag vill så här i början av vårt samarbete försäkra dig om att vi är helt överens med dig om det, och vi kan t.o.m. lova dig att vi kommer att vara kritiska mot alla idéer vare sig vi tycker de verkar bra eller dåliga. Vi kommer att tänka kritiskt när vi konfronteras med dina, våra egna eller andras idéer. Vi kommer att tänka kritiskt för det är en förutsättning för kollegiets styrka. Vi kommer att tänka kritiskt för att låta striden stå mellan idéer och argument istället för mellan personer och positioner. Först då kan vi förlita oss på att de besluten vi fattar gör att vi når den excellens som du så tydligt vill leda oss mot."

Dr. Emma Björnehed höll kollegiets tal till rektor. Foto: Anders G Warne

Ledan lärosäte

I sitt installationstal beskrev rektor Robert Egnell sin vision för lärosätet:

"Försvarshögskolan ska vara ett internationellt ledande lärosäte inom försvars- och säkerhetssektorn. Denna vision betyder en hög ambitionsnivå samtidigt som det innebär en tydlig begränsning till försvars- och säkerhetssektorn. Vi är och ska förbli en relativt liten men specialiserad högskola med ett stort och viktigt uppdrag – att genom våra utbildningar och vår forskning bidra till ett säkrare Sverige, en säkrare värld.

Håller vi bara blicken på detta mål kan vi stå med fötterna tryggt planterade i två världar. Den ena foten i universitets- och högskolevärlden som idag representeras av bland andra statsrådet och mina kära rektorskollegor. Det betyder enormt mycket för mig och Försvarshögskolan att ni är här idag.

Den andra foten har vi i totalförsvarsfamiljen med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och övriga myndigheter och företag i sektorn. Jag ser verkligen fram emot fortsatt nära arbete med er alla för att nyttiggöra vår verksamhet."

Ceremonin leddes av Jonas Henrysson från institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap vid Försvarshögskolan.

Musiker ur Livgardets Dragonmusikkår framförde musik.

Programblad rektorsinstallationen Pdf, 674.3 kB.

Ceremonivärd Jonas Henrysson

Fanbärare Fredrik Björkman och Hannes Ahlvin

Sidinformation

Publicerad:
2019-05-24
Senast uppdaterad:
2023-05-10
Dela: