Sök

Sök
Kadettavslutning

Rekordmånga antas till Officersprogrammet 2019

275 personer, varav 63 kvinnor, får idag ett positivt antagningsbesked till Officersprogrammet 2019–2022. Det är den högsta siffran antagna och den högsta siffran antagna kvinnor sedan programmet blev en högskoleutbildning vid Försvarshögskolan 2008.

Hans Granlund är tjänsteförrättande vicerektor och utbildningsansvarig på Försvarshögskolan:

– Vi är så klart väldigt glada över att kunna anta så här många till Officersprogrammet och särskilt glada över att många kvinnor sökt och antas till programmet. Tillförseln av officerare till Försvarsmakten är en av de absolut viktigaste strategiska framgångsfaktorerna för försvarets tillväxt och i förlängningen vår nationella säkerhet. Det handlar om personalförsörjning.

Hans Granlund

Hans Granlund, tjänsteförrättande vicerektor och utbildningsansvarig på Försvarshögskolan.

Rekordmånga studenter förväntas alltså påbörja programmet i höst?

– Ja, utöver programstudenter tillkommer också 75 uppdragsstuderande, så totalt tar vi höjd för att över 300 personer påbörjar sina studier i augusti. Vi löser detta tillsammans med Försvarsmakten och utökar bland annat antalet lärare på programmet.

Vad beror ökningen i antalet sökande och antagna på?

– En del av förklaringen kan vara att Rekryteringsmyndigheten har tagit ut många värnpliktiga med höga testvärden och därmed lämpade för officersutbildning, men framför allt att förbanden gjort ett bra jobb med att rekrytera till Officersprogrammet bland värnpliktiga och anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarshögskolan har också jobbat målmedvetet med att förbättra antagningsprocessen till programmet för att hålla kvar sökanden genom de olika stegen och få fler lämpliga kandidater igenom hela processen.

63 antagna kvinnor, också det ett rekord

– Vi vet av erfarenhet att kvinnor generellt får bättre resultat i behörighetsgranskningen. Så får vi dem bara att söka så antas många. I år var det 124 kvinnor som sökte programmet och 51 procent av dem antas nu. Motsvarande siffra för männen var 584 sökande och 36 procent antagna.

Antagningsprocess

708 personer sökte till programmet under anmälningsperioden i december-januari. Därefter har behörighetsgranskning gjorts utifrån högskolebehörighet, gymnasiebetyg, militär grundutbildning, fysiska och medicinska tester samt lämplighetsbedömning bestående av psykolog- och professionsintervjuer.

De antagna programstudenterna tackar nu ja eller nej till sin plats senast den 17 juni. Därefter antas reserver vid urval 2 den 18 juni. Utbildningen startar på Karlberg den 12 augusti med en preparandutbildning i Försvarsmaktens regi och programstudierna startar den 26 augusti.

Antagningssiffror

Till programmets tre inriktningar antas:

Krigsvetenskaplig: 210 personer
Militärteknisk: 15 personer
Nautisk: 50 personer

Uppdragsstuderande från Försvarsmakten:

FFU (flygförarutbildning): 15 personer
SOFU/OFSK (särskild officersutbildning/officer med särskild kompetens: läkare, meteorologer och ingenjörer): 15 personer
SOFU/OFF (särskild officersutbildning/officer: vidareutbildning för anställda med akademisk examen): 45 personer

Sidinformation

Publicerad:
2019-05-27
Senast uppdaterad:
2019-05-28
Dela: