Sök

Sök
  • Start
  • Kris och säkerhet på hög nivå

Deltagare i årets Solbackakurs. Längs fram kursledningen, Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Micael Bydén, överbefälhavare, Ewa Skoog Haslum, vicerektor Försvarshögskolan samt Lars Hedström, biträdande institutionschef, Försvarshögskolan.

Kris och säkerhet på hög nivå

För många verksamma i totalförsvars- och säkerhetssektorn är Solbackakursen ett välkänt begrepp, sannolikt både för sin långa historia och också för att det är en totalförsvarsutbildning för ledande personer från alla delar av samhället i Sverige. Årets kurs har nyligen genomförts med drygt 40 deltagare.

– Det finns ett stort behov av samverkan och att öka kunskapen om våra olika roller i samhället nu när Sverige utvecklar totalförsvaret igen, inte minst det civila försvaret som haft en undanskymd roll under decennier, säger generaldirektör Dan Eliasson.

Det är Försvarsmakten som tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett Försvarshögskolan uppdraget att genomföra kursen. Idén till en högre totalförsvarskurs av detta slag föddes strax efter andra världskrigets slut av dåvarande statsminister Tage Erlander och ÖB Nils Swedlund. Tankarna var att man skulle försöka överbrygga gapet mellan det militära och civila försvaret och ta vara på de erfarenheter man erhållit efter andra världskriget. Första kursen gavs år 1952 och årets upplaga är därmed den 67:e i raden.

Scenarier

– Det är viktigt att personer som ska leda vårt land och ansvara för samhällsviktiga funktioner i kris, höjd beredskap och i värsta fall krig, får bästa möjliga förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Solbacka ger en möjlighet för aktörer från olika delar av samhället att bygga en gemensam kunskapsnivå, diskutera och öva på tänkbara scenarier, säger överbefälhavaren Micael Bydén, som tillsammans med GD MSB Dan Eliasson är på plats under hela kursen.

Krisberedskap

Spel och övningar är vanliga utbildningsmetoder vid Försvarshögskolan och så även under Solbackakursen. Ett sätt att öka kunskap och öva beslutsfattning är att använda olika spelscenarier där det gäller att hantera händelser, både aktuella händelser men även fiktiva exempel. Det kan handla om att Sverige drabbas av en kris, exempelvis en cyberattack, som slår hårt mot samhället eller ett krigshot mot oss eller någon i vårt närområde. Under de momenten får deltagarna sätta sig in i hur krishanteringen är uppbyggd regionalt och nationellt och därefter gå in i olika strategiska roller.

– Engagemanget för krisberedskap och totalförsvar har ökat de senaste åren och därför har Försvarshögskolan en viktig roll att bidra till att stärka samhällets förmåga, säger flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor vid Försvarshögskolan och ansvarig för kursens genomförande.

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen ewa.skooghaslum@fhs.se .
Dela:
Publicerad 2019-08-15 Uppdaterad 2019-08-15