Sök

Sök
Matilda Ernkrans framför minnesvägg med fotografier av Anna Lindh.

Ministern började dagen med en rundtur i Anna Lindh-biblioteket.

Civil-militärt möte och spel i fokus vid ministerbesök

Den 25 september fick Försvarshögskolan besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Besöket syftade till att ministern skulle få ökad kännedom om Försvarshögskolans verksamhet och profil.

Besöket innehöll genomgångar av flera delar av Försvarshögskolans verksamhet. Det låg ett extra fokus på användandet av spel som pedagogiskt instrument, bland annat genom en förevisning i Försvarshögskolans spelanläggning. Här presenterades också utbildningssystemet för officerare.

Matilda Ernkrans besöker Försvarshögskolans spelrum där övning pågår.

En stor del av besöket ägnades åt hur Försvarshögskolan använder krigsspel som pedagogiskt verktyg.

Tillsammans med ledningen, studentkåren och representanter för anställda och arbetstagarorganisationerna diskuterade Matilda Ernkrans Försvarshögskolan som mötesplats mellan civilt och militärt, läget på arbetsmarknaden för Försvarshögskolans studenter och Försvarshögskolans utbildningsutbud för yrkesverksamma inom totalförsvaret.

Vidare informerades ministern om Försvarshögskolans arbete med frågor som berör genus och jämställdhet.

Professor Annick Wibben berättar om Försvarshögskolans jämställdhetsarbete.

Professor Annick Wibben presenterade Försvarshögskolans satsningar på genus och jämställdhet inom forskning och utbildning.

Sidinformation

Publicerad:
2019-09-27
Senast uppdaterad:
2019-09-29
Dela: