Sök

Sök
Två personer sätter på nya gradbeteckningar på en officer som befordrats till överste.

Överste Anders Palmgren omgaloneras av vicerektor, amiral Ewa Skoog Haslum och rektor Robert Egnell. Foto: Hanna Wallén/Försvarshögskolan

Programchef Anders Palmgren utnämnd till överste

Chefen för Högre officersprogrammet, dr Anders Palmgren, har av Försvarsmakten befordrats till överste. Omgalonering – byte av gradbeteckningar på uniformen – genomfördes av rektor och vicerektor vid en ceremoni på Försvarshögskolan.

- Jag vill gratulera Anders Palmgren till befordran. Anders är både en tänkare och en doer som målmedvetet och med hög integritet drivit utvecklingen av det Högre officersprogrammet till den magister- och masterutbildning vi ger på Försvarsmaktens uppdrag, säger rektor Robert Egnell.

Lärare direkt efter chefsprogrammet

Anders Palmgren är programchef och tillika programansvarig för Högre officersprogrammet sedan 2018. Han började arbeta som militär lärare med inriktning på operationer direkt efter avslutat chefsprogram år 2003.

– Planen då var att arbeta som lärare i några år för att sedan återvända till Försvarsmakten, men så fick jag frågan om jag var intresserad att söka forskarutbildning i krigsvetenskap för att utveckla det spåret för officerare. Jag har trivts bra med detta val, säger Anders Palmgren.

Akademisk bana meriterande

År 2014 disputerade Palmgren vid Finlands försvarshögskola med avhandlingen Visions of Strategy: Following Clausewitz’s Train of Thought. Från 1 november 2019 är han överste.

– Denna befordran visar att det är meriterande att som officer välja en akademisk bana. På Försvarshögskolan har vi nu ett komplett akademiskt system, från grundutbildning till forskarutbildning, för officerare. Som officerskår har vi en historisk möjlighet att stärka den vetenskapliga grunden i vår profession. Det kommer att behövas tydliga karriärvägar och fler befattningar för disputerade officerare, säger Ewa Skoog Haslum.

Sidinformation

Publicerad:
2019-11-01
Senast uppdaterad:
2019-11-05
Dela: