Sök

Sök
The Russian understanding of war

Ryskt militärstrategiskt tänkande undersöks i ny avhandling

Vad tänker de ryska militära och politiska strategerna idag? Hur har det ryska militära tänkandet utvecklats från Sovjettiden fram till idag? Hur återspeglas det nuvarande tänkandet i Rysslands senaste kriser? Det är frågor som Oscar Jonsson redogör för i sin avhandling som också blivit bok.

Traditionellt sett definieras krig av det väpnade våldet, men är det relevant för dagens ryska ledarskap? Oscar Jonsson visar hur den ryska eliten, sedan 2012-14 i ökande grad gett uttryck för att gränsen mellan krig och fred suddas ut, att icke-militära medel blivit viktigare än militära och att information i sig kan vara ett vapen.

Jonsson granskar primära källor och säkerhetsdoktriner, dokument av ryska militärteoretiker samt skrifter och uttalanden från politiska eliter för att teckna sin bild av den hur militärt strategiskt tänkande i Ryssland utvecklats över tid.

– Jag menar att förståelsen av krig idag har breddats, delvis på grund av en ökad betydelse av informationskrigföring och politisk subversion. Framförallt visar jag hur dessa idéer gick från att vara perifera till att återges bland de viktigaste eliterna och teoretikerna i Ryssland sedan 2012-2014, säger Oscar Jonsson.

Just informationskrigföring och politisk subversion sätts i ett sammanhang som visar varför de ses som så viktiga för det ryska ledarskapet i ett kapitel vardera i boken. Vidare diskuterar Jonsson vad detta får för betydelse för att hantera konflikter med Ryssland; de senaste ryska insatserna på Krim och östra Ukraina, hur USA och dess allierade måste lära sig undvika oavsiktlig upptrappning, men också hur Ryssland kan avskräckas på de östra gränserna av Nato.

Oscar Jonsson var doktorand i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan 2017-2018 och disputerade vid Kings College i London 2019. Avhandlingen omarbetades senare till boken ”The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace” som är utgiven av Georgetown University Press i oktober 2019.

Den 9 januari arrangerade Försvarshögskolan ett öppet seminarium med Oscar Jonsson och Gudrun Persson, forskningsledare vid FOI, där de diskuterade boken ”The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace”

Sidinformation

Publicerad:
2019-11-28
Senast uppdaterad:
2022-02-14
Dela: