Sök

Sök
Jan Eldeblad

Ny enhetschef vill fortsätta utveckla uppdragsutbildningen

Jan Eldeblad är ny chef för utbildningsenheten på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS). Med ett tydligt uppdrag om att utveckla både pedagogiken och genomförandet av uppdragsutbildningarna, har verksamhetsutvecklaren Jan Eldeblad hamnat helt rätt.

– För att CTSS fortsatt ska vara efterfrågade och stå för bra utbildning gäller det att både göra rätt saker och på rätt sätt. Vi ska utgå från den kunskap och målsättningar som deltagarna har, tillföra forsknings- och professionskompetens och därefter föra in allt detta i relevanta kontexter. Det ställer krav på oss att förstå helheten, kunna facilitera och vilja jobba dynamiskt med olika personer och kompetenser , säger Jan Eldeblad

På Försvarshögskolan (FHS) finns både professionskompetens och forskning och CTSS mål är att skapa utbildning där grunden bygger på båda och att skapa en pedagogisk miljö där olika kompetenser möts. Tanken är framöver att bredda utbudet och även bidra i lärosätets militära och civila utbildningar och övningar.

– I takt med att omvärlden förändras, hoten ändrar karaktär, tekniken utvecklas och vår förmåga ökar etc. så måste vi kunna möta dessa förändringar och behov. En flexibilitet från vår sida att med behovsanpassad utbildning möta våra partners mål, säger Jan Eldeblad.

Facilitera – att leda mot ett mål med delaktighet, motivation och ansvarstagande

– I våra utbildningar idag är vi väldigt bra på att förmedla och delge kunskap. Att kunna driva utbildning som är kontextbaserad med scenarier kommer att vara en avgörande metod för att öka vår kunskap och duglighet framöver. Att höja minsta gemensamma nivån hos deltagare innan de kommer till oss på skolan kan exempelvis ske med mer distansutbildning och tillsammans med tydliga förkunskapskrav. Då kan vi på lärosätet bedriva utbildning på nästa nivå där vi kopplar utbildningen till den kontext där den nya och gamla kunskapen hör hemma. Denna pedagogik kan vara genom spel, så kallade table top exercises, diskussioner, rollspel, träna och öva mm. Oavsett hur mycket kunskap vi tillför så blir alltid frågan, hur ska den användas? I vilken kontext hör den hemma? Hur tolkar jag situationen, vilka problem föreligger och vilka beslut/strategier måste chefer, ledningar ta, säger Jan Eldeblad.

Nyckeln som Eldeblad ser det är, facilitering, effektivisering och utveckling genom att leda en utbildningsgrupp mot gemensamt satta mål. Och att göra det på ett sätt som skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande. Att kunna sätta ihop och genomföra scenariobaserade lärmiljöer kommer att förena olika kurser som pågår vid skolan är också viktigt för att finna synergier och öka effekten. Dessutom blir det roligare att jobba tillsammans med andra på skolan. Det har gjorts tidigare vid lärosätet med gemensamma övningar, vilka förhoppningsvis kan återupptas och anpassas till de nya behoven och målgrupperna för respektive kurs.

– Dessa synergier måste vi kunna facilitera vilket också bidrar till ökad interaktion mellan institutioner och enheter. Det handlar om vår förmåga att tillhandahålla bra utbildning som har sitt ursprung i verkligheten, understryker Eldeblad.

Vägen till CTSS

Jan Eldeblad kom till FHS från Försvarsmakten 2015 med lång erfarenhet av det som kallas insatsmiljön, det vill säga den operativa verksamheten inom Försvarsmakten (FM), där han jobbat såväl nationellt som internationellt. Gemensamt i Jans tidigare uppdrag har alltid varit verksamhetsutveckling och det är också det som är hans drivkraft, att utveckla och förändra. Göra det bra ännu bättre.

På FHS började Jan som lärare i operationskonst på MVI och han hade tänkt återvända till FM efter tre år på FHS, när den militära programledningen, MPL, ville att han skulle ta tjänsten som avdelningschef vid dåvarande högre stabsofficersutbildningen och bidra i utvecklingen av nya HOP men också första ”uppstartsåret” vilket var stimulerande tyckte Jan. Därefter kom ett erbjudande om att leda ett projekt kring att bygga förmåga i att leda strategiska krigsspel i en strategisk beslutsfattningskontext vilket var ett erbjudande som en verksamhetsutvecklare som Eldeblad inte kunde tacka nej till.

Som ny chef för utbildningsenheten vid CTSS är hans uppdrag förutom att leda enheten, att föra in sitt tidigare projekt om strategiskt beslutsfattande och strategiska spel och därmed utveckla pedagogiken och sättet CTSS bedriver utbildning på.

– Janne kan stora delar av verksamheten, han har lång ledarerfarenhet från Försvarsmakten, stor förståelse för totalförsvarets behov och ett oerhört driv för att utveckla det vi gör i klassrum och ”övningshålor”. Vi har träffat mitt i prick, säger Fredrik Bynander som leder CTSS.

Planer för utbildningsenheten

För Jan Eldeblad handlar den närmsta tiden som enhetschef om att jobba med pedagogiken och kunna erbjuda utbildningar med längre framförhållning. Just nu pågår det mycket verksamhet i sektorn som handlar om att bygga totalförsvarsförmåga, och det kommer fortsätta under 2020. Där måste vi vara lyhörda mot kommande utbildnings- och utvecklingsbehov menar Eldeblad, som ser att det finns en bra bred inom CTSS för att kunna möta dessa behov med en proffsig utbildning, samtidigt som det finns också många synergier inom FHS att tillvarata.

– Det blir väldigt viktigt för oss att bygga kompetens inom totalförsvar utan stuprör, där det civila och militära kan mötas både kunskapsmässigt och nätverksmässigt, tillsammans med våra partners. 2020 och tiden framöver kommer att bli mycket intressant och utmanande, säger Jan Eldeblad.

Sidinformation

Publicerad:
2019-12-01
Senast uppdaterad:
2023-05-10
Dela: