Sök

Sök

Förnyat miljöstöd till Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) får 12 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Finansieringen är så kallat miljöstöd och gäller för fyra år framåt (2020-2023).

Syftet med miljöstödet är att upprätthålla och utveckla CATS kompetens och internationella nätverk rörande policynära, tvärsektoriell och tematisk forskning och studier inom terrorism och radikalisering; cybersäkerhet; informationspåverkan; hybrid- och gråzonshot; underrättelsestudier samt ekonomisk säkerhet. Det är tredje gången MSB ger miljöstöd till denna verksamhet sedan 2010.

En extern utvärdering av ligger till grund för MSB:s tilldelning.

– Vi är mycket glada över att vår verksamhet prioriteras av MSB och ytterligare stärker CATS varumärke. Det här stödet innebär bland annat att vi även fortsättningsvis kan bidra till utveckla och sprida forskningsbaserad kunskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet, inte minst genom docent Magnus Ranstorps arbete.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Sidinformation

Publicerad:
2019-12-11
Senast uppdaterad:
2023-05-10
Dela: