Sök

Sök

En vicerektor med fötterna på fältet

Fredrik Ståhlberg i trappa

Foto: Anders G Warne

En snabbtänkt, engagerad och handlingskraftig chef, som hellre är ute i verksamheten än sitter på kontoret. Så beskrivs brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, Försvarshögskolans nye vicerektor.

När Fredrik Ståhlberg tillfrågades om att ta uppdraget som vicerektor vid Försvarshögskolan behövde han inte någon längre betänketid.

– Jag är hedrad över att Försvarshögskolan vill ha mig som vicerektor och ser fram emot att få driva utbildningsfrågorna i ledningen tillsammans med det stora team som arbetar med utbildningen vid lärosätet, säger han.

Vicerektor vid Försvarshögskolan har övergripande ansvar för utbildningsfrågor och har sin motsvarighet i prorektor som är forskningschef. Rektor, vicerektor, prorektor, högskoledirektör och ordförande för forsknings- och utbildningsnämnden utgör lärosätets ledning.

I grunden ingen skrivbordsmänniska

De senaste två veckorna har Fredrik Ståhlberg av och till varit på plats på Försvarshögskolan för att sätta sig in i det nya uppdraget. Han har haft möten med övriga ledningen och medarbetare. På whiteboarden i tjänsterummet har han redan prydligt ritat upp och beskrivit Försvarshögskolans organisation, och hur utbildnings-verksamheten är organiserad. Men det inte troligt att han kommer att sitta på kontoret och studera organisationsskissen. Fredrik Ståhlberg är känd för att vara delaktig i verksamheten, träffa medarbetare. Inte minst när han är ny på ett uppdrag.

– Jag vill skapa mig en lägesbild och det gör jag genom att vara ute i verksamheten, lyssna och ställa frågor. Först därefter kan jag ha en uppfattning om vad jag ska leverera och vad mitt uppdrag innebär mer konkret. Jag är i grunden ingen skrivbordsmänniska utan uppskattar lagarbetet som är grunden till det mesta för en bra utveckling.

De som känner Fredrik Ståhlberg, vare sig det är som chef eller medarbetare, bekräftar att han är en chef med båda fötterna i verksamheten och omdömena om honom är entydiga och glasklara: Han är en mycket driven, snabbtänkt, handlingskraftig och visionär person, med stort engagemang för sitt arbete och en enorm arbetskapacitet. Lika god chef som kamrat.

Självkännedom finns. När han får frågan om hur han är ger han en snarlik bild, om än rejält och ödmjukt nedtonad:

– Framåtlutad. Intresserad. Social. Har inga problem med förändringar.

Även om han är snabb och utvecklingsdriven, betonar han samtidigt att en verksamhet som Försvarshögskolans inte bör vara föremål för alltför stora eller snabba kast.

– Det är sällan så bråttom som man tror. Det behövs tid för analys och diskussion. Förflyttning bör ske stegvis för att säkerställa att utbildningen och forskningen håller över tid.

Gedigen erfarenhet

Han ser fram emot att komma in i sitt nya ”team” på Försvarshögskolan och hoppas kunna bidra med sin långa erfarenhet. Under sin 33 år långa yrkesbana inom Försvarsmakten har han haft en stor bredd av befattningar och uppdrag.

Han är pansarofficer och började sin bana på Skaraborgs regemente, P4, i Skövde. Där gjorde han sin värnplikt som kompanibefäl. Då hade han ingen tanke på att bli officer utan planen var att plugga ekonomi på Göteborgs universitet. Men hans plutonchef såg potentialen och uppmuntrade honom att söka Officersutbildningen. Sedan dess har inget annat lockat mer.

Han har genomfört flera internationella missioner, i Bosnien och Afghanistan, bland annat som stabschef för den svenska missionen; varit adjutant och militärsakkunnig åt försvarsministern och varit ansvarig för arméns försvarsplanering. Närmast kommer han från tjänsten som ställföreträdande arméchef och armétaktisk chef vid Försvarsmaktens arméstab där han har varit drivande i utvecklingen av Arméns tillväxt. Han har dessutom varit ansvarig för arméns styrkor utomlands. Sistnämnda har bland annat fört med sig att han alltid är tillgänglig, telefonen är alltid på.

– Min devis har alltid varit att när vi har förband på insats då är vi alla på insats, även vi som är hemma i Sverige. Det vi gör är på riktigt och jag har alltid känt ett stort ansvar och ett stort allvar för vårt uppdrag.

Skövde är "hemma"

P4 och Skövde är ett nav både i karriären och i livet i stort. Karriären har lett tillbaka till P4, som kompanichef, grundutbildnings/bataljonschef och senast, 2012-2017, som regementschef och tillika chef för Militärregion Väst. Det är i Skövde han har sin familj och sitt hem. Fredrik Ståhlberg kommer att veckopendla mellan Skövde och Stockholm.

Som officer i Försvarsmakten har Fredrik Ståhlberg utbildats på Försvarshögskolan. Mellan år 1999 och 2001 studerade han på det som då hette Chefsprogrammet och motsvarar Högre officersprogrammet (HOP 12). Han har dessutom gått flera andra utbildningar i lärosätets regi och bär med sig positiva erfarenheter från utbildningen.

– Jag hade inte haft den kunskap jag har idag om jag inte gått utbildning på Försvarshögskola. Som officer är det nödvändigt med växelverkan mellan utbildning och att utveckla sina färdigheter i tjänst och balansen mellan teori och praktik är en del i yrket som jag uppskattar.

Tre röster om Fredrik Ståhlberg

Jan-Åke Andersson, studerande på Högre officersprogrammet hemmahörande på Skaraborgs regemente och tidigare medarbetare till Fredrik Ståhlberg:

”Han är en jättebra chef, väldigt engagerad i officerarna och soldaterna, driven, tar stort ansvar och har en stor vilja att utveckla verksamheten i en positiv riktning. Han har höga ambitioner och ställer krav på sin omgivning. Han är mycket uppskattad av medarbetarna och ett tecken på det är att han som regementschef fick hedersbetygelsen ”vita halsduken” av subalternkåren. Det är ovanligt.”

Generalmajor Karl Engelbrektson, Chef för armén och Fredrik Ståhlbergs senaste chef:

”Fredrik är en oerhört rutinerad, kompetent och duglig arméofficer. Han är snabb i tanken, erfaren och alltid väl förberedd. Han har en tydlig bild av vad han vill och är väldigt drivande men samtidigt öppen för mothugg. Som officer är han framstående i operationskonst och taktik. Han är ett föredöme i alla avseenden, också när det gäller fysisk träning och uppförande.

I Fredrik Ståhlberg får Försvarshögskolan en ytterst kompetent general och vicerektor.”

Regementsförvaltare Martin Odh, mångårig kollega och vän till Fredrik Ståhlberg:

”Fredrik är en mycket god kamrat och chef. Som chef är han väldigt visionär, målinriktad, driven och ser lösningar, engagerar sig och är med i verksamheten. Han har en hög arbetskapacitet och intellektuell spänst, är nästintill outtröttlig och orkar arbeta länge under hög press och stress. Det kan vara en utmaning för medarbetare att hänga med i svängarna men Fredrik förmår samtidigt vara en coachande chef och har en fantastisk förmåga att få folk med sig. Dessutom är Fredrik en estet och har en konstnärlig ådra.”

Om vicerektor Fredrik Ståhlberg

Namn: Fredrik Ståhlberg
Hemort: Skövde
Familj: Fru Jeanette Ståhlberg och två tonårsbarn, Beatrice och Alexander
Fritidsintressen: Löpning, simning, umgås med familj och vänner. Tränar just nu för swimruntävling.
Aktuell: Ny vicerektor på Försvarshögskolan
Oanad talang: Estetiskt lagd, kan rita

Fredrik Ståhlberg

Foto: Anders G Warne

Sidinformation

Publicerad:
2020-02-03
Senast uppdaterad:
2022-05-06
Dela: