Sök

Sök

National War College, en del av National Defense University

Fördjupat samarbete med amerikanska National Defense University

Sedan två år tillbaka samarbetar Försvarshögskolan (FHS) med National Defense University (NDU) i USA. Samarbetet omfattar bland annat kursutbyten för officerare på avancerad nivå, scenarieutveckling för gemensamma krigsspel och nyligen publicerades första gemensamma rapporten inom ramen för samarbetet. Den andra kommer inom kort.

I Försvarshögskolans utbyte med NDU är scenarieutveckling och att genomföra krigsspel - war gaming – tillsammans med de amerikanska partnerna en viktig del. Lärosätet bidrar bland annat med kunskap om vårt geografiska närområde, Östersjöregionen och Baltikum.

Baltikum är också fokus för den första FHS- och NDU-gemensamma rapporten som publicerats i Institute for National Strategic Security (INSS) publikation Strategic Forum. INSS är en del av NDU. Stefan Lundqvist och Ulrika Pettersson från Försvarshögskolan är medförfattare till rapporten Baltics Left of Bang: The Role of NATO with Partners in Denial-Based Deterrence.

Krigsspel

En årligt återkommande aktivitet är gemensamt spel med officerare på avancerad nivå. I vår ska 90 officerare på Försvarshögskolans högre Officersprogram resa över till Joint Advanced Warfighting School (JAWS) för att genomföra spel tillsammans med sina motsvarigheter vid JAWS i Norfolk.

NDU består av flera skolor och centrum. Försvarshögskolan har samarbete med flera av dem. Sammantaget har vi ett unikt samarbete och Sverige är kanske det land som har det mest omfattande samarbetet med NDU.

Under förra året var Försvarshögskolan bland annat med och genomförde totalt fem spel i samarbete med NDU i form av skrivbordsövningar, Table Top Exercises, (TTX). De genomfördes på National Defense University i Washington DC, Försvarshögskolan i Stockholm, Baltic Defense College i Tartu, Fuhrungsakademie i Hamburg och Nato Defence College i Rom.

- Vi använder en spelform som kallas Matrix Model och i Rom samlade vi tillsammans med Center for Applied Strategic Learning (CASL) runt 30 deltagare från tio länder, Försvarshögskolan deltar nu också och är en del planering och genomförande av en gemensam övningsvecka för alla de högre strategiska kurserna från alla försvarshögskolorna i USA, tack vare samarbetet med NDU. Vi är i år med för andra gången, säger Lars Hedström, biträdande institutionschef vid institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap med ansvar för externa relationer.

Forskningsprojekt

Hedström är ansvarig för lärosätets kontakter med NDU och är starkt engagerad. Han ser potential att utveckla ytterligare aktiviteter.

– Det jag skulle vilja är utveckla är gemensamma forskningsprojekt. Både statsvetarna och vårt nya ämne Försvarssystem kommer kunna öppna nya möjligheter för ett för båda parter givande samarbete. Redan har två olika kontakter tagits för att utveckla samarbeten och gemensamma projekt med forskare vid NDU. När det gäller Försvarssystem så har vi har redan årliga besök från Eisenhower Schools program för Aircraft, Electronic Warfare och C4ISR. Både Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Försvarshögskolan har intresse av att etablera utbyten med deras program som är inriktat mot industrin, säger Hedström.

Sidinformation

Publicerad:
2020-02-11
Senast uppdaterad:
2021-03-01
Dela: